torsdag den 14. august 2008

Danske bøger på internettet

Et af mine største ønsker er at samtlige danske bøger bliver tilgængelige på internettet. Ikke nødvendigvis kvit og frit og fuldstændigt, men i hvert fald så vi kan søge i dem. Jeg kan egentlig ikke forstå hvorfor forlagene ikke har indset fordelen ved det. Selv om det mest ideelle selvfølgelig ville være at det hele var tilgængeligt fuldtekst, så ville selv en snippet-løsning være et kæmpefremskridt, altså dette med at du kun kan se den linje hvor dit ord optræder.
Synlighed er nøgleordet her. Saxo.com og Bogguide er to gode danske steder. Men her kan du ikke ordsøge inden i teksten i bøgerne. Det gængse med forfatter, titel, indholdsfortegnelse og eventuelt anmeldelser og omtaler er ok, men hvis du vil søge dybere i teksten, så er det ikke muligt. Af andre steder er der Amazon og Google Books. Begge steder er det meget almindeligt at du kan søge inden i bøgerne og se i hvert fald en linje, eller endog flere sider af bøgerne. Men altså ikke de danske.
Et skøn over indholdet af danske bøger på de fire viser at Bogguide og Saxo forventeligt er de største med hhv. 35.000 og 30.000 danske titler. Amazon den næststørste med knap 2.000 danske titler (hvoraf mange dog er på engelsk) og Google Books med knap 600. Mens Saxo, Bogguide og Amazon er deciderede internetboghandlere, og altså ikke arkiver eller biblioteker, så har Google Books fortrinsvis ældre titler med, samt de som forlagene selv har uploaded.
Det nedslående for Google Books' vedkommende er at dette tal er blevet stående her i næsten et år. Nedslående fordi der godt nok er andre der indskanner bøger, men Google Books har vist sig som de hurtigste og mest effektive. Blot ikke hvad angår danske bøger. Det betyder at indskanningen af den danske kulturskat er gået næsten i stå. Uden at ville forklejne de øvrige initiativer som er i gang, bla. Absalon.nu for Københavns vedkommende.
Eksponering og branding er ellers to buzzord. Der er to store opgaver for bogvenner: Den ene er de aktuelle bøger som stadig kan købes. Det kunne være i forlagenes egen interesse at blive eksponeret og brandet så meget som muligt. Det andet er udgåede (gamle) bøger. Her må vi håbe på at en donor snart giver penge til at få rigtig gang i retroskanningen. Det involverer forfatterrettigheder, personale til at foretage selve indskanningen og hurtige og effektive skannere. Teknologien eksisterer til at kunne gøre det. Viljen og pengene er de store blokeringer.
Link
Internetsøgning 5. november 2007.

1 kommentar:

Esben Fjord sagde ...

Men spørgsmålet er vel, hvad der er vilje til?

Gad vide om nogle af de store danske biblioteker vil involvere sig i nogle af de store bogindscanningsprojekter? Det kunne være Google Books, OpenLibrary eller andre.

Det er vel ikke nødvendigvis udelukkende forlagene, der skal have viljen, men vel også bibliotekerne!