fredag den 20. januar 2012

Middelalderen ikke så "mørk" endda

Troede folk i Middelalderen at jorden var flad som en pandekage? Ikke nødvendigvis. I slutningen af 1100-tallet cirkulerede bogen Lucidarius, hvoraf den danske kendes fra ca. 1350. Det var en (efter tidens forhold) "folkelig" bog, opbygget som spørgsmål og tilhørende svar fra en magister.

Kigger du på side 54 i Google Bogsøgnings indskannede udgave, kan du læse dette, hvis ellers du anstrenger dig for at tyde det:

 D: Hwar widh ær jordhen om kryngh.
M. Thet scriwes at iorden ær scapt soo som eth æg. Oc waræ thet sleeth wey allæ weynæ om kryng jorden, Tha woræ thet tolff twsynnæe oc iiii synnæ tywæ milæ, soo ath hwer mil ær x gothæ hestæ skædæ langh.

Jovist: Det skrives at jorden er skabt så som et æg, og var der slået vej alle vegne omkring jorden, da var det tolv tusind og 4 sinde tyve mil, så at hver mil er x gode heste skede lang. Rundt. Ikke flad som en pandekage, som Erasmus Montanus tvinges til at sige i Holbergs komedie. Måske passer målene ikke helt. Men ideen er god nok.

Mange tror formentlig at oldtidens sejlglade grækeres overbevisning om at jorden var rund (det kunne de jo se på skibsmasterne), gik tabt i middelalderen. Måske fordi Bibelens beretninger ikke stemmer overens med opfattelsen af en rund klode. Men gjorde den det?

Hvor der næppe kan herske tvivl om at middelalderens dannede vidste besked (omend de formentligt klogeligt har holdt tæt med det over for paven), er det mere tvivlsomt om middelalderens bønder kendte til det. De havde nok også mere jordnære ting at tage sig til. Ved "folkebog" skal man snarere forstå en bog som blev læst af fx landsbypræster. Så den kan meget vel have indgået i deres prædikener.

I det hele taget er Lucidarius en ganske lærerig oplevelse. Nu altså for første gang tilgængelig for alle og enhver via Google Bogsøgning. Sprogligt dog ligt besværligt, men et godt tip er at du prøver at læse teksten højt for dig selv indvending (lidt lige som lydskrift), så giver den faktisk god mening!

Ingen kommentarer: