onsdag den 21. september 2011

Tidsskifter i Google Bogsøgning

Meget er sket siden mit første indlæg om tidsskrifter i Google Bogsøgning. Den gode nyhed er at de nu kan findes via Københavns Bibliotekers hjemmeside. Der er tale om knap 100 titler, tidsskrifter og årbøger. De dækker over ca. 730 bind. Dvs. i gennemsnit 7-8 bind for hver. Men der er store variationer: Visse tidsskrifter findes kun i en enkelt årgang, enkelte komplet indtil 1870.

Dvs. at du vil kunne finde (næsten) komplette serier af nøgletidsskrifter som fx Ugeskrift for Læger, Bibliotek for Læger, Kongelige Videnskabers Selskaber og andre (natur)videnskabelige tidsskrifter. Tidstypiske tidsskrifter. Debattidsskrifter. Langt hovedparten har ikke før været tilgængelige, udover til læsning på bibliotekernes læsesale.

I det ovennævnte indlæg har jeg beskrevet mulighederne i denne specielle form for litteratur. Så jeg vil blot henvise læserne til denne. Listen ordnet systematisk efter bibliotekernes opstillingssystem, følger her:


1  For Literatur og Kritik                      
2  For Literatur og Kritik                      
3  Jødernes Krønike                            
4  Nordisk tidskrift for christel              
5  Nordisk Universitets-Tidskrift              
6  Samleren                                    
7  Tids-Skrift for Kirke-Krønike                
8  Aarsberetninger fra Det kongel 02.9        
9  Nordisk Universitets-Tidsskrif 05.5        
10 Folkevennen \Kristiania   05.53        
11 Nordisk tidskrift för politik, 05.56        
12 Dansk Litteratur-Tidende   05.6        
13 Dansk Maanedsskrift   05.6        
14 Danske Samlinger for Historie, 05.6        
15 Danskeren \Kbh. : 1848\        05.6        
16 Figaro                         05.6        
17 Fædrelandet \Kbh.\             05.6        
18 I Hjemmet                      05.6        
19 Intelligensblade               05.6        
20 Journal for Literatur og Kunst 05.6        
21 Kiøbenhavnske nye Tidender om  05.6        
22 Det Kongelige Danske Videnskab 05.6        
23 Det Kongelige . Historisk og f 05.6        
24 Det Kongelige Danske Videnskab 05.6        
25 Minerva \Kbh. : 1785\          05.6        
26 Morskabslæsning for den danske 05.6        
27 Nord og syd \Kbh. : 1848\      05.6        
28 Nordisk Penning-Magazin        05.6        
29 Nordisk Tidsskrift for Littera 05.6        
30 Nordisk Ugeskrift              05.6        
31 Ny Minerva                     05.6        
32 Skrifter, som udi det Kiøbenha 05.6        
33 Evangelisk Ugeskrift           20.5        
34 Nordisk Kirke-Tidende          20.5        
35 Nordisk Tidskrift for Christel 20.5        
36 Ny kristelig Samler            20.5        
37 Nyt theologisk Tidsskrift      20.5        
38 Theologisk Bibliothek          20.5        
39 Theologisk Maanedsskrift       20.5        
40 Theologisk Tidsskrift \Kbh. :  20.5        
41 Theologisk Tidsskrift for den  20.5        
42 Tidsskrift for udenlandsk theo 20.5        
43 Ugeskrift for den Evangeliske  20.5        
44 Kirkehistoriske samlinger      27.605       *
45 Juridisk Tidsskrift \Kbh. : 18 34.05        
46 Juridisk Ugeskrivt              34.05        
47 Tidsskrift for Retsvæsen       34.05        
48 Chronologisk Samling af de i A 34.64        
49 Departementstidende             34.64        
50 Kongelige Rescripter og Resolu 34.64        
51 Samling af Love og Anordninger 34.64        
52 Samlinger til Fyens historie o 46.4 Fyn    
53 Samlinger til jydsk Historie o 46.4 Jylland
54 Det Kongelige . Naturvidenskab 50.5        
55 Det Kongelige Danske Videnskab 50.5        
56 Naturhistorisk Tidsskrift      50.5        
57 Skrivter af Naturhistorie-Sels 50.5        
58 Tidsskrift for Naturvidenskabe 50.5        
59 Tidsskrift for populære Fremst  50.5        
60 Tidsskrift for Mathematik      51.05        
61 Tidsskrift for Physik og Chemi 53          
62 Videnskabelige Meddelelser fra 56.05        
63 Botanisk tidsskrift            57.05        
64 Nyt Magazin for Kunstnere og H  60.5        
65 Ugeskrift for læger             61          
66 Bibliotek for læger \1821\     61.05        
67 Det Kongelige Sundhedskollegiu 61.4        
68 Archiv for pharmaci og chemi   61.5505      
69 Nordisk Landvæsens og Landhuus 63.05        
70 Tidsskrift for Fiskeri         63.905      
71 Journal for udenlandsk Littera 80.5        
72 Kritik og Antikritik           80.5        
73 Maanedsskrift for Litteratur   80.5        
74 Prometheus                     80.5        
75 Dansk Literatur-Tidende for Aa 81.05        
76 Tidskrift for Philologi og Pæd 89.05        
77 Antiqvariske Annaler           90.5        
78 Archiv for Historie og Geograp 90.5        
79 Historisk tidsskrift \Kbh. : 1 90.5
80 Historisk Tidsskrift \1839\    90.5        
81 Nordisk Tidsskrift for Oldkynd 90.5        
82 Nyt historisk Tidsskrift       90.5        
83 Orion \Kbh. : 1839\            90.5        
84 Årbøger for nordisk oldkyndigh 91.1505
85 Annaler for Nordisk Oldkyndigh 95.05
86 Annaler for Nordisk Oldkyndigh 95.05
87 Antiquarisk Tidsskrift         95.05
88 Historiske Aarbøger            95.05        
89 Danske Magazin \1842\          96 (96.05)
90 Danske Magazin \1745\          96.05        
91 Nye danske Magazin             96.05        
92 Nye Samlinger til den Danske H 96.05        
93 Danmarks Gejstlighed           99.327     

Ingen kommentarer: