mandag den 29. august 2005


"Google for alle" udkommer...
I dag udkommer hæftet "Google for alle” på forlaget Libris. Det kommer rundt i alle kringelkroge i at søge på Google. Hæftet er inspireret af Nancy Blachmans Google-Guide, en omfattende webguide til søgemuligheder i Google.
Webguiden
Historien bag "Google for alle" viser noget om internettets karakter: Nancy Blachmans engelske Google-Guide udkom i slutningen af 2003. Jeg omtalte den på Internetsøgning den 2. februar 2004. Nancy Blachman bad 2 dage senere venligst om en oversættelse af indslaget. Hun foreslog senere at jeg oversatte hele guiden til dansk.
Dengang kunne jeg stort set ikke andet webarbejde end at blogge. Og da Googleguide egentlig burde være et nationalt produkt, søgte jeg om hjælp, bl.a. hos bibliotekarer fra andre biblioteksvæsner. Ingen havde dog tid eller lyst. Så med ihærdig hjælp, kursus og opbakning fra Københavns Hovedbiblioteks IT-funktion gik vi selv i gang.
Hele februar måned – inklusive min vinterferie – gik med at oversætte og især omforme og bearbejde den til dansk og danske forhold. Det sidste viste sig at være det største arbejde: meget af Nancys materiale måtte simpelthen kasseres og starte på ny. Der er flere forskelle på den ”amerikanske” og danske version af Google. Og på de faciliteter, som kan bruges på engelsk og på dansk. Hertil ville jeg gerne tilføje mine egne erfaringer med, hvad der volder begyndere problemer.
I slutningen af februar præsenteredes den færdige guide på Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Den blev overvældende modtaget af pressen. I dag linker et uoverskueligt antal sider til den. Og den er en af de mest besøgte sider på bibliotekets hjemmeside. Senere før sommerferien nåede jeg at lave en generel internetguide.
Hæftet
Mange kolleger og kursister spurgte efter en trykt udgave. Webguidernes ordknappe stil levner ikke plads til fordybelse og uddybende forklaringer. Da jeg derudover var lidt ærgerlig over at der var mange kreative andre spirdsfindigheder, som webuiden ikke levner plads til, var ideen om et hæfte nærliggende. Altså en handy vejledning fyldt med tips og tricks. Uden at skræmme begyndere væk, men så selv de mest skrappe Google-kendere ville få noget ud af at læse det.
Forlaget Libris var med på ideen. Både hvad angår indholdet og udgivelsesformen under creative commons license. Hæftet er – så vidt vi ved – det første som udkommer på denne form i Danmark.
Hæftet er et andet produkt end webguiden. Der er kælet for detaljer og først og fremmest arbejdet med at gøre det til bogen om at google, altså søge generelt på internettet. Ikke bare med Google. Samt appellere til internetsøgeres kreativitet. Tiden det tager at læser det, tjener sig ind mange gange.
Læs det, brug det...
Jeg håber alle vil tage vel imod hæftet og bruge det efter hensigten: Som godnatlæsning, til at bruge ved siden af computeren. arbejdsløse, bibliotekarer, studerende, journalister, Google-begyndere, lærere. Læs det i laser. Det koster kun 59 kr. Og er på 72 sider. Se forskræpInternetsøgning fra den 18. august,.

Ingen kommentarer: