søndag den 28. august 2005

Verdens største onlinebogsamling?
Questia påstår at være det største onlinebibliotek med bøger og tidsskrift- og avisartikler inden for human- og socialvidenskaberne. Den omfatter over 250 udgivere. Den kan fuldtekstsøge. Samlingen er udvalgt af bibliotekarer. Dertil kommer forskellige afgrænsningsmuligheder på ordsøgning, frasesøgning, titel, forfatter og emne.
I fanebladene er det muligt at afgrænse til bøger, tidsskrifter, aviser, leksika m.m.
Jeg prøvede at søge på Søren Kierkegaard, og her kom bl.a. "Stages on life's way", altså Stadier på livets vej. I en gammel udgave fra 1940 på Oxford University Press. Hertil en række artikler. Alt sammen gratis og umiddelbart tilgængeligt.
Derimod gik den ikke med Pierre Bourdieu. Den fandt godt nok et resultat, men da jeg ville åbne det, fik jeg at vide at
"Your account profile indicates you're located in a country where Questia does not have the publisher's permission to allow you access to this particular publication. Less than 5% of our publications have this restriction so we encourage you to search for an alternative publication or update your profile to correct any error in your country of residence."
Her var jeg altså ramlet ind i et af de 5% som udgiveren ikke har givet tilladelse til offentligt brug.
Jeg vil da prøve at bruge eller anbefale de mange studerende biblioteksbrugere. Og prøve at holde den op imod udenlandske specialdatabaser som RDN (rdn.ac.uk) med de socialvidenskabelige databaser SOSIG og HUMBUL.
Questia er rettet mod studerende og forskere, og de får også mulighed for at skrive noter i marginen, understrege osv.
Links
Questia.
Via Phil Bradley.

Ingen kommentarer: