fredag den 1. marts 2013

Oversættelser

GramTrans er et skandinavisk bud på en maskinoversættelse, hvis du ikke vil betale dig fra at få en kvalificeret oversættelse fra en professionel oversætter. Jeg skrev i 2008 om den. I starten skulle man betale for at få tekster oversat, men i over et år har det været tilladt at få en sætning oversat kvit og frit. Så hvordan klare den sig i forhold til de "store" maskinoversættere som Google Oversæt og Bing Translate?

Engelsk til dansk

Jeg har lavet nedenstående test af nogle rimeligt simple tekster fra aviser. Først et eksempel hvor jeg oversætter fra engelsk til dansk. Her er den originale tekst (New York Times om Mali):

Mali, a former French colony, is a West African nation that had often been cited as a democratic model. But in March 2012, mutinous soldiers in Bamako, the capital, rose up in a coup, overthrowing the elected government of President Amadou Toumani Touré.The soldiers were angry over the government’s mishandling of a rebellion by nomadic Tuareg rebels in the country’s vast northern desert. But shortly after the coup, the Tuareg rebels first seized much of the north and then were themselves pushed out by Islamist extremists.

Jeg har tilladt mig at lave en lille amatøroversættelse af teksten. Undskyld, salig lektor Kjeld Tofte-Hansen (min afdøde engelsklærer på Sønderborg Statsskole, og nummer tre fra højre i midterste række på billedet) .

Mali, en tidligere fransk koloni, er et vestafrikansk land som ofte betegnes som en demokratisk model. Men i marts 2012, gennemførtee oprørssoldater i hovedstaden Bamako et kup og væltede præsident Amadou Toumani Toure's valgte regering. Soldaterne var vrede over regeringens dårlige håndtering af et oprør af nomadiske tuareger i landets nordlige store ørken. Men kort efter kuppet, erobrede tuaregoprørerne først meget af den nordlige del og blev dernæst selv fortrængt af islamiske ekstremister.

I Google Translate er denne tekst blevet til:

Mali, en tidligere fransk koloni, er en vestafrikanske nation, der var ofte blevet nævnt som en demokratisk model. Men i marts 2012, steg oprørske soldater i Bamako, hovedstaden, op i et kup, som væltede den folkevalgte regering under præsident Amadou Toumani Touré. Soldaterne var vred over regeringens dårlige håndtering af et oprør ved nomadiske Tuareg oprørere i landets enorme nordlige ørken. Men kort efter kuppet, Tuareg oprørerne først er anlagt meget af nord og derefter selv var skubbet ud af islamistiske ekstremister. 

Og i konkurrenten Bing Translate:


Mali, tidligere fransk koloni, er en vestafrikanske nation, der ofte havde været nævnt som en demokratisk model. Men i marts 2012, oprørske soldater i Bamako, hovedstaden, steg op i et kup, styrte præsident Amadou Toumani Touré valgte regering. Soldaterne var vrede over regeringens mishandling af et oprør af nomadiske Tuareg oprørerne i landets store nordlige ørken. Men kort tid efter kuppet beslaglagt Tuareg oprørerne først meget af nord og derefter blev sig presset af islamiske ekstremister.

Sætning for sætning har jeg kørt den igennem GramTrans et par gange, og fået dette:


Mali, en forhenværende fransk koloni, er en vestafrikansk nation der ofte var blevet citeret som demokratisk model. Men i marts 2012 steg rebellerende soldater i Bamako, hovedstaden, op i et kup, væltende den folkevalgte regering af præsident Amadou Toumani Touré. Soldaterne var vrede over regeringens fejlhåndteren af et oprør af nomadiske Tuaregiske oprørere i landets store nordlige ørken. Men kort efter kuppet konfiskerede de Tuaregiske oprørere meget af norden og var sig derefter masede ud af Islamist-ekstremister for første gang.

Tja, alle oversættelser gør ca. halvdelen af  teksten forståelig, men resten skal man med megen fantasi gætte sig til. Bagdelen ved GramTrans er de lange svartider og at man kun kan oversætte en sætning ad gangen. Og desværre ser det ikke ud til at være anstrengelserne værd, den er ikke bedre end Google Oversæt.

Tysk til (engelsk til) dansk

Nuvel, jeg har også lavet et eksempel fra tysk, Allgemeine Zeitung:


Namibia ist ein Land mit vielen Gesichtern – seien es die weiten Landschaften, unterschiedliche Volksgruppen oder die faszinierende Flora und Fauna. Um den AZ-Lesern diese Vielfältigkeit des Landes weiter zu vermitteln, haben wir einen Aufruf gestartet, bei dem die Leser aufgefordert wurden, ihre schönsten und interessantesten Eindrücke, die mit der Kamera festgehalten wurden, an uns zu senden. Unter der E-Mail-Adresse: wschmidt@az.com.na können alle Fotos, die in den kommenden Tourismus-Journalen, beziehungsweise Tourismus-Seiten abgedruckt werden sollen, eingesendet werden. Die Bilder sollten auf keinen Fall kleiner als 500 kb sein, damit eine gute Druckqualität garantiert ist. Außerdem sollte noch eine kleine Beschreibung beiliegen, wo und wann, bez. unter welchen Voraussetzungen und mit welcher Kamera das Foto gemacht wurde. 

Igen prøver jeg Google Oversæt:


Namibia er et land med mange ansigter - uanset om de enorme landskaber, forskellige etniske grupper, eller de fascinerende flora og fauna. Til AZ-læsere med denne mangfoldighed af landet fortsætter, har vi lanceret en indkaldelse, hvor læserne blev bedt om at sende deres bedste og mest interessante indtryk, der er optaget med kameraet på os. Under E-mail-adresse: wschmidt@az.com.na alle fotos, der skal udskrives i de kommende turisme tidsskrifter eller seværdigheder, der skal sendes. Billederne må under ingen omstændigheder være mindre end 500 kb, for at opretholde en god udskriftskvalitet er garanteret. Det bør stadig være ledsaget af en kort beskrivelse af hvor og hvornår, rel. under hvilke betingelser og med hvilke kamera billedet blev taget.

Og Bing Translate:


Namibia er et land med mange ansigter - det være sig de brede landskaber, forskellige etniske grupper eller fascinerende flora og fauna. AZ læserne fortsat at viderebringe denne mangfoldighed i landet, vi har iværksat et opkald i som læsere blev bedt om at sende deres smukkeste og mest interessante gengivelser, som blev indspillet med kameraet til os. På e-mail-adressen: Wschmidt@az.com.na, alle fotos skal trykkes i kommende turisme kladder eller turisme websteder kan indgives. Billederne skal være mindre end 500 kb, ikke sikrer en god kvalitet print. Også en lille beskrivelse bør ledsages, hvor og hvornår, om under hvilke forhold og med hvilke kamera, billedet blev taget.

For endelig at hakke mig igennem GramTrans:


Namibia er et land var med mange ansigter - den de vide landskaber, mangfoldige folkegrupper eller den fascinerende flora og Fauna. Um at formidle AZ-Lesernen længere denne mangfoldigkeit af landet, er på vi startet et opråb, ved denne blev opfordret læserne hendes mest dejlige og mest interessante indtryk, den med kameraet blev holdt, til os at sende. Under e-mailadressen: wschmidt@az.com.na kan alle fotos, som i hvilken kommende Tourismus-journal.er, henholdsvis Tourismus-sider henholdsvis Tourismus-sider skulle blive repliceret, blive ettalendt.Billederne skulle være mindre end 500 kb på intet fald, hermed en god trykkvalite er garanteret. Desuden skulle endnu en lille beskrivelse være, hvor og hvornår, vedr. under hvilke forudsætninger og med hvilket kamera fotoet blev lavet.

Også her er klonklusionen at de tre maskiner er fælles om at være lige dårlige til at videreformidle hensigten med teksten. Man skal have en særdeles livlig fantasi for at få meningen frem. Med fare for misforståelser. Men GramTrans klarer sig måske en anelse dårligere end Google Oversæt og Bing Translate.

Tysk til engelsk

Google Oversæt og Bing Translate har et es i ærmet: Nemlig at de også kan oversætte tysk til engelsk. Det kommer til at se sådan ud i Google:

Namibia is a country with many faces - whether the vast landscapes, different ethnic groups, or the fascinating flora and fauna. To the AZ-readers with this diversity of the country continues, we have launched a call in which readers were asked to send their best and most interesting impressions, which were recorded with the camera on us. Under the E-mail address: wschmidt@az.com.na all photos to be printed in the coming tourism journals, or tourist sites, be sent. The images should in no case be less than 500 kb, to maintain good print quality is guaranteed. It should still be accompanied by a brief description of where and when, rel. under what conditions and with what camera the picture was taken.

Og i Bing Translate


Namibia is a country with many faces - be it the wide landscapes, different ethnic groups or the fascinating flora and fauna. The AZ readers continue to convey this diversity of the country, we have launched a call in which the readers were asked to send their most beautiful and most interesting impressions which were recorded with the camera to us. At the E-Mail address: Wschmidt@az.com.na, all of the photos to be printed in the coming tourism journals, or tourism sites can be submitted. The images should be less than 500 kb do not ensure a good quality print. Also a small description should be accompanied, where and when, regarding under what conditions and with what camera the photo was taken. 

Det er stadig en dårlig oversættelse. Men en anelse bedre end den danske. Og hvis man oversætter denne engelske oversættelse til dansk, får man - resultatet på dansk!. Såvel Google som Bing går nemlig en gang rundt om engelsk for så at blive oversat til dansk

Svensk til dansk

Men hvad så hvis vi giver GramTrans chancen for at operere med sit specialområde, skandinavisk? Hvad men oversættelser mellem skandinaviske sprog, når nu vi ved at Google og Bing bruger engelsk som mellemled? Jeg prøvede med en tekst fra Sydsvenska Dagbladet:

Polisen spanar efter allt fler utlänningar som ska avvisas från Sverige. På ett år har antalet efterlysningar ökat från 10 756 till 11 739. Det beror på att många asylsökande från Afghanistan, Afrika och Mellanöstern vistas i Sydeuropa innan de tar sig till Sverige. Enligt EU:s så kallade Dublinregler ska en asylsökande få sin ansökan prövad i det land där han/hon haft möjlighet att först söka uppehållstillstånd.

Her er Googles oversættelse:

Politiet er på udkig efter flere og flere udlændinge at blive udvist fra Sverige. På et år er antallet af henvendelser er steget fra 10.756 til 11.739. Det er fordi mange asylansøgere fra Afghanistan, Afrika og Mellemøsten opholder sig i Sydeuropa, før de kommer til Sverige. Ifølge EUs såkaldte Dublin regler, har en asylansøger deres ansøgninger behandlet i det land, hvor han / hun havde mulighed for at først søge tilladelse.

Bing Translate:

Politiet ser til flere og flere udlændinge til at blive bortvist fra Sverige. I et år øgede antal efter meddelelser fra 10 756 11 739. Det er fordi mange asylansøgere fra Afghanistan, Afrika og Mellemøsten opholder i Sydeuropa, før de kommer til Sverige. Ifølge den såkaldte Dublinregler har en asylansøgere deres ansøgninger behandlet i det land, hvor han eller hun havde lejlighed til at først søge opholdstilladelse

Og endelig GramTrans (ad tre omgange):

Politiet spejder efter alt flere udlændinge som skal afvises fra Sverige. På et år har antallet efterlysninger øget fra 10 til 11. Det beror på at mange asylansøgere fra Afghanistan, Afrika og Mellemøsten er i Sydeuropa inden de tager sig til Sverige. Ifølge EU:s såkaldte Dublinregler skal en asylansøger få sin ansøgning prøvet i det land hvor han/ hun har haft mulighed først at søge opholdstilladelser.

Selv ikke på GramTrans' kerneområde, Skandinavien er dens oversættelse bedre eller dårligere end Google og Bing. Så det er næppe umagen værd at oversætte teksten bid for bid i GramTrans. Hvis altså disse tre eksempler er typiske. Hvad de ikke nødvendigvis er. Hvor gerne jeg end ville sige at lokale oversættelsesmaskiner er bedre end de store multinationale, så må jeg erkende, at det er de ikke.

Bundlinjen

Konklusionen af denne lille undersøgelse må være at oversættelsesmaskinerne ikke er blevet væsentlig bedre i de sidste 4-5 år. Og den lille undersøgelse svarer også meget godt til hvad jeg fandt for et lille års tid siden:

  • At Bing og Google er nogenlunde lige gode (eller dårlige). 
  • At det er bedst at holde sig til de store sprog.
  • At det ikke er ulejligheden værd at bruge GramTrans.

Oversættelser bruges flere og steder på internettet. Så det er værd at bruge den bedste.

Ingen kommentarer: