mandag den 4. februar 2013

Ny browserpolitik: Java, Adobe, Flash mm.

I det daglige når du færdes på internettet, har du brug for såkaldte plugin. Fx når du skal på Netbank eller andre steder hvor du skal bruge NemId, er det nødvendigt at have Java. Eller når du skal se videoer, små film eller andet på forskellige hjemmesider er det nødvendigt at have et program som hedder Flash. Andre programmer er Silverlight (som biblioteket bl.a. bruger til Filmstriben) og Adobe Reader. For at gøre sine oplevelser på internettet så strømlinede som muligt har de fleste brugere disse programmer på deres computer.

På Netbank bliver du gjort opmærksom på Firefox' nye politik over for Java. Her er også instruktioner i hvordan du forholder dig. Netbank oplyser i dag at der er så stor telefonforespørgsel at man ikke skal forvente at få svar, men har i stedet lavet en vejledning til at opdatere Java.

Og det ville alt sammen også være i orden, hvis altså bare brugerne ville sørge for at have programmer opdaterede. Og hvis disse programmer sikkerhedsmæssigt var ufarlige. Men det gør mange brugere ikke, og programmerne er ikke uden risici. De er endda blevet en så stor sikkerhedsrisiko at de browsere som Internet Explorer 10, Google Chrome og Mozilla Firefox ikke længere giver brugerne adgang til at bruge dem automatisk, men eksplicit skal give lov til det. De er med andre ord som standard deaktiveret.

Hos Firefox får du muligheden for at vælge om du vil aktivere programmet denne ene gang, eller altid på den pågældende side. Firefox har også lavet en side hvor du kan læse nærmere om hvordan det nu fungerer. Endvidere får du mulighed for at afprøve dine plugin. Det kan måske virke mere besværligt, men forholdsreglerne synes fornuftige, sikkerhedsrisikoen taget i betragtning. Der er flere fortilfælde for at det massivt er gået galt for fx Java Script.

NemId mener tilsyneladende ikke der er de store risici hvis bare brugerne opdaterer deres software.

EDIT 6. februar: Det ser ud til at Oracle har stoppet Java-hullerne?.

Link
Mozilla Firefox om sin nye politik.(29. januar)
ComOn.
NemId til Business.dk.

Ingen kommentarer: