tirsdag den 15. januar 2013

Callisens København - skål!?

Jeg læste for nyligt Allan Mylius Thomsens Den danske øl (1996). Og fandt et citat af Heinrich Callisen (side 7) som meget kraftigt agiterer for øldrikning. Callisen lød meget spændende, syntes jeg, så jeg googlede manden, og fandt en - for mig - lille guldgrube til Københavns historie og tilstand for 200 år siden. Og et uventet sideresultat.

Citatet stammer fra et omfattende to-bindsværk om København af statsråd og generaldirektør på det Chirurgiske Akademi m.v. Heinrich Callisen (1740-1824): Physisk medizinske Betragtninger over Kiöbenhavn, 1807-1809. Han har fået en vej opkaldt efter sig i Hellerup, i nærheden af hvor Tuborg lå. Og som nævnt er værket en guldgrube for lokalhistorisk interesserede i København. Ikke bare i ølbrygning.

Siden Thomsens bog udkom i 1996 er der sket meget. Bl.a. er der blevet skannet en række bøger som vi ikke tidligere har haft adgang til. Callisens værk er et af dem. I Københavns Biblioteker kan brugerne kun se dem på Hovedbiblioteket og Rådhusbiblioteket. Bindene er ikke til hjemlån. Men det gør heller ikke så meget længere, da de to bind er på Google Bogsøgning. Og jeg fandt også ud af at citatet er nogen anderledes i den skannede udgave.

Jeg måtte en tur i kælderen for at se om det var Thomsen eller Google Bogsøgning der var galt på den. Med originalen i hånden måtte jeg konstatere at Googles var den korrekte. Thomsen havde citeret forkert.

For det første fremstår citatet i Thomsens bog som et hele. Hvad det ikke er. Det er et sammenpluk af to citater der står med en hele sides tekst imellem. Her er henvisningerne: Bind 1. S. 429-430. (649 sider). For interesserede findes også Bind 2. (691 sider) på Google Bogsøgning.

For det andet er der hele tre fejl: Sundhedens vedligeholdelse er hos Thomsen blevet til Sundhedens bevarelse, Naturens Indretning er blevet til Nationens indretning og i en omtale af andre drikke har Thomsen 'glemt' ordet 'fremmede'. Godt nok er bøgerne skrevet med gotisk skrift (fraktur). Men alligevel.

Læser man værket i sammenhæng, fremgår det at en af Callisens pointer er at man skal bruge lokale, naturligt forekommende råstoffer i stedet for fremmede (udenlandske). En anden pointe er at fordi øl på det tidspunkt var mere rent end drikkevandet (der åbenbart nærmest var giftigt i København), var det bedre at drikke øl. Hvis ellers de lokale bryggere kunne lave noget ordentligt øl.

Thomsen nævner godt nok i det følgende sundhedsaspektet, men meget nedtonet. Takket være Google Bogsøgning har vi nu mulighed for at kigge (amatør)historikere i kortene for at checke citater. Om de er korrekte, og se dem i konteksten. Læserne kan selv afgøre om Thomsens brug af Callisens tekst svarer til hvad Callisen ville frem til i 1807.

EDIT 16. januar. Mon ikke en sammenstilling af de to citater kunne være på sin plads:

Her citatet som det fremstår i Mylius Thomsens bog: 

Iblandt alle kunstige drikke er der ingen, som enten med hensyn til Danmarks klima og beliggenhed eller til landets produkter synes at være så nødvendig, så nyttig og så passende til sundhedens bevarelse som øl. Efter nationens indretning skulle øl være en hoveddrik for vort lands beboere, og enhver fædrelandsven bør ønske, at mange vil kappes om at tillave det med den skyldige omhu, at det kunne være sundt, styrkende, velsmagende og behageligt for alle stænder, hvorved misbrug af ikke sjældent skadelige drikke alene kan indskrænkes. [Rødt angiver citationsafvigelser] 

Her citatet som det fremstår i originalen:

Iblandt alle konstige Drikke er der ingen, som enten med hensyn til Danmarks Klima og Beliggenhed, eller til Landets Produkter, synes at være saa naturlig, saa nyttig og saa passende til Sundhedens Vedligeholdelse, som øl. [Her følger en sides gennemgang af øls historie]. Efter Naturens indretning burde øl være en Hoved-Drik for vort Lands Beboere, og enhver Fædrelandets Ven bør ønske, at mange vilde kappes om, at tillave det med den skyldige Omhu, at det kunne være sundt, styrkende, velsmagende, og behageligt for alle Stænder, hvorved Misbrug af fremmede, ikke sieldent skadelige, Drikke allene kan indskrænkes. [Fed skrift angiver hvor Mylius Thomsens citat afviger fra den originale]

Man kan vælge at acceptere en vis citatfrihed - sproget har trods alt ændret sig. Men man kan også antage den vinkel at Callisens oprindelige budskab bevidst eller ubevidst har fået en anden drejning.

Ingen kommentarer: