onsdag den 16. januar 2013

Ændringer i Facebooks privathedsindstillinger

Facebookbrugere er måske som jeg siden jul kommet til at klikke forkert når de ville logge ud. I stedet er de blevet linket over til privathedsindstillingerne. Denne genvej afspejler at Facebook endnu engang har ændret sin privathedspolitik. Målet er angiveligt at gøre det hele mere anskueligt og gennemsigtigt.

At knappen bliver så synlig, vil helt sikkert også betyde at brugerne vil ændre mere end før, hvor der skulle adskillige klik før man var fremme. Som en sidebemærkning: Cadeau til Facebook for at lave den generelle knap om til tandhjulet. Det ser mere og mere ud til at vinde indpas som det ikon man skal trykke på for at 'gøre' noget. Google, Facebook.

Apps

Men hvad er egentligt indholdet i hele dette cirkus? Den officielle meddelelse kan ses på Facebooks blog. Nedenfor et lille udpluk af det som jeg mener er det vigtigste.

Facebook har arbejdet med at gøre privathedspolitikken mere synlig. Bl.a. ved små instruktioner. Men spørgsmålet er om privathedspolitikken overhovedet kan gøres gennemskuelig. Der er så mange punkter og underpunkter, at nok kun de færreste vil tage sig tid til at læse det, og først og fremmest forstå konsekvenserne af indstillingerne.

En af dem er om Apps. Jeg ved ikke om jeg er paranoid. Men jeg afviser konsekvent enhver app jeg får tilbudt. Ikke at de ikke kan være gode. Men jeg bryder mig ikke om at give nogen, jeg ikke kender tilladelse til at bruge mine oplysninger eller til at slå indhold op på Facebook. Nu har Facebook adskilt disse to ting, men jeg tvivler på at jeg føler mig mere fristet til at klikke ja til apps i fremtiden på grund af det.

I aktivitetsloggen fremgår det at jeg er blevet tagget i to opslag (overstreget med sort), og jeg får mulighed for at se hvor.

Aktivitetsloggen

På ens egen side har der siden sidste år været knappen "Akivitetslog". Denne har nu fået tilføjet en mulighed for at se kommentarer, likes, opslag, fotoer mm. hvor du er blevet tagget. Samt nogle andre muligheder. Det betyder at du har bedre muligheder for at se hvor du optræder på Facebook, og dermed også mulighed for at intervenere hvis der fx er intimiderende fotoer, kommentarer mv.

Slut med skjulte profiler

Endelig har Facebook afskaffet muligheden for at have en skjult profil. Altså en profil hvor det for udenforstående ikke har været muligt at se detaljer. Hvis du stadig har den, så er det fordi Facebook endnu ikke har gennemført en konsekvent fjernelse af den. Og herefter vil du ikke længere kunne holde din profil skjult for andre brugere.

Hvor om alting er synes jeg det er blevet nemmere både at se hvilke regler der gælder samt at se konsekvenserne af hvad du beslutter dig for med indstillingerne. Men jeg må jo indrømme at jeg synes at der er så mange indstillinger og underindstillinger at det tager rigtig lang tid at fundere over for/imod. Og om det nu er mest hensigtsmæssigt at slå til/fra. Dette skal absolut ikke tage modet fra Facebookbrugere, og jeg vil stadig anbefale at afsætte den nødvendige tid til minutiøst at gennemgå samtlige punkter. Og så håbe at Facebook ikke ændrer dem alt for tit.

Link
ComeOn. Om den nye sikkerhedspolitik.
ComeOn. Om at skjule sig på Facebook.

Ingen kommentarer: