tirsdag den 13. november 2012

Ansattes brug af internet på arbejde

Privat og offentligt ansatte bruger internettet, også på deres arbejde. Reglerne for hvordan kan være meget forskellig. Det er sådan at hver virksomhed skal have en politik som de ansatte kan se

En typisk politik vil indeholde generelle politikker i forhold til internettet, i hvilket omfang medarbejdere må bruge (eller ikke bruge) internettet til private formål, og hvis ja, på hvilke vilkår det skal ske. Også hvad angår download af programmer til private formål. Endelig vil der sikkert stå noget om hvordan virksomheden overvåger medarbejdernes gøren og laden på internettet, fx om det sker systematisk, eller om det kun sker ved mistanke om misbrug. Dette sidste falder ind under persondataloven. Min arbejdsgiver, Københavns Kommune og Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning har en internetpolitik, som er vedtaget af Hovedsamarbejdsudvalget den 1. februar 2006.

Business.dk nævner at der er stor forskel. Der er stor forskel på om medarbejderne bruger virksomhedens maskinpark til private email, Facebook, netbanking eller at se på porno. Og hvor lang tid de bruger til det. Lytte til musik på Spotify, checke sociale nettjenester som Facebook, Google+, email osv. Sker det i pausen eller arbejdstiden ... variationerne er mange. Også kollegers holdninger kan spille ind: Fx hvis man tilbringer hele og halve timer med at kommunikere privat på Facebook, MSN Messenger og lignende, mens andre stresser sig ihjel. Nogle steder bruger virksomheder de social nettjenester til at brande sig selv og medarbejderne.

En særlig problemstilling er at mange offentlige arbejdspladser har computere med adgang til internet. Og dette kan være en for stor fristelse for internetjunkier.En måde at komme om problemet er at snakke åbent om det.Ifølge nedenstående link til Advokaterne Kielberg er der endnu ikke sager nok til at skrive noget generelt om emnet rent juridisk.

Link
Business.
IntraTeam.
ComeOn.
Kielberg Advokater.

Ingen kommentarer: