onsdag den 10. oktober 2012

Google Bogsøgning

Google og den amerikanske forlagsorganisation, Association of American Publishers (AAP) indgik i begyndelsen af oktober en delaftale. Aftalen ændrer ikke ved de løbende retssager om dette emne som fem af AAPs medlemmer startede helt tilbage i 2005.

På forlagssiden er det store forlag som McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin Group (USA), John Wiley & Sons og Simon & Schuster (CBS).


Forhandlingerne følges formentlig overalt i bogbranchen (forlag, forfattere, biblioteker, boghandlere og læsere). Sagen er trukket i langdrag og udsat igen og igen. Umuligt at sige hvem der har mest interesse i dette. I mellemtiden udvikler internettet sig, og måske vil sagen om 10 år anses for at være en børnesygdom? Hvem ved.

Aftalen er ikke offentligt kendt i alle detaljer, men den giver forlag ret til at publicere eller fjerne bøger og tidsskrifter som er digitaliseret af Googles biblioteksprojekt. Hvis man ikke fjerne det, vil der være en mulighed for at få en digital kopi til eget brug. Derudover har forlag lave individuelle aftaler med Google.

Det giver ingen mening at udpege sejrherrer i denne aftale. For det afhænger af hvilket perspektiv man har på tingene. Set fra et biblioteks- og brugersynspunkt mener jeg dog nok at man kan sige at udviklingen siden retssagernes start i 2005 nu er ved at overhale begge parter. 'Tiden' har arbejdet på at udforme løsninger.

Aftalen tager heller ikke fat på et af hovedpunkterne i retssagen: Fortolkningen af den særlige 'fair use'-paragraf i USA ophavsretslovgivning. Paragraffen blev oprindeligt vedtaget med det formål at afbalancere ophavsrettighedsindehavernes interesse med behovet fra videnskabsfolk, journalister, forskere og andre til at citere andres værker. Det er disse citater, eller 'snippets' som Google hævder den har ret til at vise: Google viser ikke hele værket, men henviser til steder hvor hele værket kan findes.

Miseren opstod da Google noget kluntet ikke havde taget forlagene med i disse overvejelser. (Omend man også kan have sine spekulationer om der så overhovedet ville være noget der hed Google Bogsøgning). Google tog kun bibliotekerne i ed.

Bogverdenen har ændret sig radikalt i al den tid retssagen har stået på. Ebogsalget af engelske bøger boomer på Amazon. Og det synes som om begge parter i sagen har en interesse i at udskyde afgørelsen om Fair Use, indtil bogmarkedet ser lidt mere 'roligt' ud.

Dette er hvad angår USA og dermed også en vigtig del af den engelsksprogede del af verden. I stort set resten af verden står digitaliseringen et andet sted. Ingen lande har en fair use-paragraf, så her gælder at der kun er frit slag for digitalisering af bøger uden ophavsret. Fx i Danmark er det groft sagt bøger udgivet mere end 70 år efter forfatterens død.

Men hvem skal finansiere et sådant projekt? Man kan have idealistiske forestillinger om at det dog må være i statens interesse. Kulturministeren har stort set ikke ytret sig om disse emner for digitalisering, han snakker mest digitalisering af de mere organisatoriske sider af bogverdenen. Ydermere hæmmes fx dansk biblioteksvæsen af at være opdelt på kommuner og centralbiblioteker.

Mens mange gode bibliotekspenge går til småprojekter om dit og dat, er der ingen som for alvor og systematisk har taget det ellers enkle og oplagte projekt op: Hvordan får den danske bogbranche digitaliseret vores boglige kulturarv? Jo, der er lavet noget hist og pist, se min højremenu for eksempler.

I en globaliseret verden hvor internettet har gjort afstande og kommunegrænser irrelevante ville det måske være en ide at vi lavede et stort samlet dansk folkebiblioteksvæsen. Og alle væsner afsatte midler til det. Jeg tror egentlig at de fleste gulvbibliotekarer kan se fornuften i det. Statsbibliotekets 200 mio. videnskabelige artikler er et godt eksempel. Omend det ville have været rart at kunne søge i mere end bibliografiske oplysninger.

Link
Google News.
Association of American Publishers.
Read Write Web.
The Laboratorium.
Inside HigherEd.

Ingen kommentarer: