onsdag den 7. september 2011

"The Dark Side" af Søren Kierkegaard

En del af Søren Kierkegaards værker er i Google Books. Og de er i forvejen godt dækket ind på bibliotekerne. Det samme gælder ikke for hans samtidige med- og modspillere, der mest er kendt fra sekundær litteraturen. Deres værker er (måske med rette) gået i glemselen. Men for nysgerrige er der dukket en halv snes af dem op fra glemselen, i  Google Books.

Kierkegaard var "sejrherre" i de fleste polemikker han involverede sig i. Eftertiden husker vel mest Corsaren. Oh har også hørt om "Kirkekampen". En "kamp" han udspillede efter at både faderen og dennes ven biskop Mynster var døde. Den opsparede galde gav sig udtryk i et enmandskorstog, der måske sluttede med selve begravelsen i november 1855. Læge Henrik Lund opførte en alternativ begravelsesceremoni til stiftsprovst E. C. Tryde og storebror P.C. Kierkegaard.

De to biskopper Mynster og Martensen er velkendte. Men hvad med den lollandske præst Ludvig Gude, præsten Ludvig Zeuthen, storebror P. C. Kierkegaard, Vilhelm Birkedal, Hans Rørdam og andre? Kierkegaard-fanatikere kan nu gøre sig bekendt med hvad disse egentlig skrev i Kirkekampen. Jeg har lavet et lille bibliotek om denne litteratur.

Ludvig Zeuthen (1805-1874) var præst, og nevø til Henrik Steffens.  Han var dybt imvolveret i polemikker og i 1855 udgav han nogle polemiske blade mod Søren Kierkegaard umiddelbart før han døde.  Kierkegaard.

Frænde er frænde værst synes at gælde forholdet mellem Søren og hans ældre bror, P.C.Kierkegaard (1805-1888), især i 1855. Lillebror Søren blev kaldt en "skæmtende eller bandende profet" og lillebror svarer igen ved at kalde storebror "dunstende pjalt".

Allerede i 1840-42 var storebror aktiv skribent i Tidsskriftet Nordisk tidskrift for christelig theologi . Og som præst lidt rebelsk, idet han kom i konflikt med statskirken om tvangsdøbning af børn af baptistiske forældre. Han nåede så langt som til at blive biskop i Ålborg 1856 og kultusminister i 1867. Hans samlede skrifter blev udgivet 1902-1905, men haves næppe på mange biblioteker.

Apropos Kierkegaard, så findes der i Google Books en titel, Stadier på Livets Vej af en vis Hilarius Bogbinder. Originaludgaven er en raritet som ikke længere kan lånes, kun beses på læsesale.

Ingen kommentarer: