onsdag den 30. marts 2011

Danmarks største ebogsbibliotek

Den danske digitaliserede bogmasse står med et kæmpeproblem:
  • Den største mængde digitaliserede, gratis ebøger befinder sig i Google Bogsøgning. Dokumenteret er der over 4.000 bind, kvit og frit, gratis tilgængelige i fuldtekst. Skønsmæssigt er der måske mange flere, måske 10.000-vis.
  • Det bedste fremfindingsapparat vi har til den danske bogbestand er Bibliotek.dk. Men den henviser kun til ganske få digitaliserede bøger og slet ikke til Google Bogsøgning.
For mig at se er der to mulige løsninger på dette problem:
  • At en eller anden instans i Danmark opkøber kopier af de 4-10.000 fuldtekstbøger i Google Bogsøgning, og gør denne database tilgængelig offentligt.
  • At Bibliotek.dk opretter link eller endnu bedre: selvstændige poster til de digitaliserede bøger i Google Bogsøgning (og for den sags skyld enhver anden form for frit tilgængelige danske digitaliserede bøger).
Den første løsning har jeg forhørt mig om, og det synes at den er urealistisk. Tilsyneladende er dette et for småt projekt til at Google vil kaste sig ud i det. Hvad man som bibliotekar i Danmark godt kan ærgre sig over. Men forståeligt, set ud fra det multinationale firmas synspunkt. Taget i betragtning at den danske medieverden og bogbranche set fra Mountain View, Californien (Google hovedkvarters hjemsted) formentlig anses for at være gået i pindsvinestilling.
Den anden løsning synes mere realistisk. Men den kræver penge, professionalisme til at gøre dette bibliografisk korrekt og ressourcer til at udføre det. Jeg har taget et par skridt i den retning allerede, og håber at det må gøde jorden for andre til at fortsætte. Jeg har linket over 700 poster (skønsmæssigt omkring 900 bind) fra Københavns Bibliotekers kopi af Danbib til Google Bogsøgning. De fleste er monografier, men jeg har også for eksemplet skyld linket til en snes tidsskrifter og til bindposter.
Der er adskillige teknologiske problemer i at løse forbindelsen mellem Bibliotek.dk og de digitaliserede bøger. Men jeg håber at de vil kunne løses. Det er efter min opfattelse en win-win-situation for alle parter. Først og fremmest for bibliotekets brugere, som her får gratis for en ekstra facilitet til rådighed som oven i købet er nem at gå til. Det vil givet vis også trække brugere til bibliotekerne fordi uanset hvad, så er det altså os der er bedst til at navigere rundt i bogjunglen, uanset om den er analog eller digital.
Hvad kan du selv gøre indtil videre for at løfte fligen af denne min ide? Her nogle anvisninger.
  • For at få et fuldstændigt, men også meget rodet indtryk af hvad de 4.000 bøger er for nogen, klik på mit bibliotek over gratis bøger i Google Bogsøgning. Som er i fuldtekst. De ligger ordnet efter hvornår jeg har tilføjet dem til mit bibliotek. Altså totalt rodet. Og desværre kan du ikke bruge søgningen i biblioteket til ret meget. Det kan kun jeg selv.
  • Du er ikke ansat i Københavns Biblioteker og har ikke adgang til Københavns kopi af Danbib: Gå til Københavns Bibliotekers hjemmeside. Klik øverst under søgefeltet på Feltsøgning. I feltet Kommandosøgning skriver du kk=googlebooks. Dette giver adgang til knap 300 poster som repræsenterer de poster som Københavns Biblioteker selv har af mine 700 poster. Hvis du vil se tidsskrifter, kan du under materialetype vælge tidsskrifter. Kig fx på Ugeskrift for Læger.
  • Du er ansat i Københavns Biblioteker. Gå i DDE Libra (gui) og skriv kk=googlebooks i søgefeltet. Du får nu adgang til de over 700 poster som har links til digitaliserede udgaver.
Endelig kan du også kigge på tidligere indslag her på webloggen. Jeg har prøvet at lave nogle fiktive søgninger og efterforskningsopgaver, fx om kolera og P.W.Lund. De skulle gerne give et indtryk af hvad dette kan bruges til. Generelt vil jeg sige at bare dette at kunne komme til at eksperimentere med digitaliserede bøger er en meget spændende oplevelse. Vi er stadig novicer hvad angår hvordan vi skal bruge det til.
Du kan selvfølgelig mene: Hvad skal vi dog med disse gamle bøger fra før 1870. Noteret, og jeg er langt hen ad vejen enig. De var døde i vores magasiner. Så hvorfor skulle de være interessante nu? Det er de måske også, men tænk blot på følgende:
  • Grunden til at de var døde kunne måske dels være at vi ikke kunne søge i dem (det kan vi nu), og at de vare skrevet med krøllebogstaver (nu har vi en mulighed for at se dem i moderne skift, omend dog med de fejlmarginer som moderne OCT-teknologi giver)
  • Uanset hvad, så er vi slet slet ikke fortrolige med hvad et digitaliseret materiale indebærer. Det får vi nu en enestående sandkasse-mulighed for her.
Det har været to meget spændende måneder at beskæftige sig med dette område. Det ser ud til at jeg ikke finder ret mange flere bøger i Google Bogsøgning nu. Og jeg har også oprettet så mange link at andre nu gerne måtte følge trop. Hvis du har lyst, så hjertens gerne. Håber i det hele taget at andre også nu kommer med eller eventuelt helt tager over.

Ingen kommentarer: