onsdag den 1. september 2010

Avler billedmedier vold og afhængighed?

Et af de emner som kan sætte følelserne i kog, er hvordan (billed)medier, fx tegneserier, film og computerspil, påvirker os. Et aspekt er om vi direkte efteraber hvad vi ser, et andet om vi ligefrem bliver afhængige af dem.
Hvad angår det første, om brugerne bliver forført, ja endog gerningsmænd inspireret af voldsfilm, computerspil, bøger o. lign, så er det ikke et nyt synspunkt. Fx skrev skrev Tørk Haxthausen i 1955 "Opdragelse til terror : tegneserier, børn, samfund" hvori han påpegede de alvorlige konsekvenser af unges tegneserielæsning. Især "rædsels- og forbryderserier", som de blev kaldt dengang. Fra Anders And til Tin Tin. I 1989 udtalte han dog i et interview i Serieskaberen, at han fortrød det meste af hvad han sagde dengang:
Nu er det jo ikke alt, hvad man har skrevet, man mindes med lige stor begejstring. 'Opdragelse til Terror' er en af de mere kedsommelige. Den blev til som et stykke journalistisk bestillingsarbejde på baggrund af en artikel i Politikens søndagstillæg.

Udtalelsen foregik også i en tid hvor et udvalg nedsat af Folketinget ligefrem diskuterede et forbud mod tegneserier. Men forskningsmæssigt er vi ikke nået så forfærdeligt meget videre end dengang Haxthausen skrev sin bandbulle.
En gængs måde at gå til emnet er stadig præget af ideologi, religion, politiske interesser og meget andet. Du og jeg, der måske har et forskelligt forhold til det hele, vil i forskning kunne finde argumenter der er indbyrdes modstridende. Som sådan minder det om en religionskrig. Ikke engang mellem forskellige religioner, men inden for samme religion. Apropos Nordirland. Jeg har taget citatet fra Serieskaberen med, fordi Haxthausen her benytter ordet "bestillingsarbejde". Tænk lidt over det!
Hvorom alting er. Hvis vold i fiktion automatisk skulle føre til mere vold i virkeligheden, så ville vi nok se langt flere mord og mere vold. TV-stationerne disker op med krimier, gysere, mord og vold døgnet rundt.
Dertil kommer at siden 1950'erne har vi fået langt flere interaktive medier, fx computerspil. Skulle der være noget om at vi alle, eller blot nogle "sarte sjæle" lader os inspirere til at begå voldelige handlinger i virkeligheden? Det stiller så spørgsmål som: Hvorfor er der så sket en nedgang i volden i USA, samtidig med at salget af computere er eksploderet?
Forskningen på området har nu nået et omfang, så der nu drives forskning om forskningen! Videnskab.dk har i de seneste uger haft nogle artikler om emnet. Bl.a. citerer de Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring for at have lavet en rapport om de seneste 15 års forskning i medievold!
Kritikken herfra går på at forskerne er påvirket til at fortolke deres egne resultater. Gruppen mener, at forskernes konklusioner ofte er selvmodsigende, dvs ikke stemmer overens med deres egne resultater. Derudover er rapporterne indbyrdes modstridende. Og metoderne kritiseres fra forskellig side, fx er der vidt forskellig måder forskningen definerer "aggression".
Et andet spørgsmål er om videospil skaber afhængighed. En dansk forsker har ifølge Videnskab.dk  givet sit bud. Han mener at computerspil ikke skaber afhængighed i sig selv. Men for personer, der i forvejen har sociale problemer, kan det virke fristende at lukke sig inde i spillenes univers.
Center for Ludomani afviser at computerspil skulle skabe en form for ludomani. Overdreven brug af computerspil får ikke store økonomiske konsekvenser. Da man ikke oparbejder økonomiske tab, ser man ikke spillere spille mere for at dække tidligere tab. Ejheller "kræves" der stadig mere spil foe mere lykkefølelse.
Andre iagttagere mener at computerspil kan være socialt. Og sammenligner det med grupper af mennesker som fordriver tiden med digitale eventyr.
"Det kan foregå på et meget højt niveau, der svarer til at spille håndbold i første division. Og det har omverdenen, der ikke spiller computerspillene, ikke altid forståelse for. Derfor kan det godt se ud som et misbrug for de udenforstående"
siger Anne Mette Thorhauge (citeret fra Videnskab.dk).
Bliver vi så meget klogere af hele denne debat? Jeg synes den bekræfter at snarere end på egentlig forskning, rationel tænkning og viden, bygger vi vores verdensbillede på holdninger og fordomme eller værdier. Alle nye indtryk bliver ubevidst siet gennem denne optik. Tilbage står et stort, ubesvaret spørgsmål: Hvem kom først? Hønen eller ægget? Er det fordi vi har forhåndsholdninger at vi reagerer som vi gør, eller omvendt.
Link
Videnskab.dk.
Wikipedia.
Videnskab.dk.

Ingen kommentarer: