torsdag den 18. marts 2010

Yahoo vælger Bing

Såvel Yahoo som Microsoft er på søgeområdet hårdt trængt af Google. Microsofts forsøg på at relancere Live Search under navnet Bing har ikke givet de helt store resultater, om overhovedet nogen. Så hvad er mere naturligt end samarbejde?
Google bliver godt nok ikke nævnt med et ord, endsige antydet i presseudtalelserne. Men søgemaskinernes kamp er især om annoncekronerne. Det er dem som holder firmaerne kørende. Langt hovedparten af Googles finansielle grundlag kommer fra annoncer. Så en fokusering herpå vil kunne fjerne det økonomiske grundlag for Google, vel at mærke hvis det altså lykkes for  samarbejdet.
Hvad indebærer så dette samarbejde?  Først og fremmest vil Yahoo!s algoritmiske og betalingssøgeplatforme blive overført til Microsoft. Mens Yahoo! ifølge hensigtserklæringerne vil eksperimentere med at lade brugerne finde og udforske søgningerne, vil Microsoft stå for den bagvedliggende platform.
for mig at se er det en kommercielt aftale om annoncørerne. Og de har da også lavet en hjemmeside specielt rettet mod disse.
For de almindelige brugere vil der ikke være de store ændringer at se. I første omgang. Annoncerne bliver nu leveret af Microsoft. Ligesom søgeresultaterne vil stamme fra Microsoft. Jeg har dog umiddelbart lidt svært ved at se den helt store forskel på Yahoo! før og efter. Yahoo! er en fremragende søgemaskine med en noget anderledes profil end Googles.

Ingen kommentarer: