tirsdag den 30. marts 2010

Danskernes it-kompetencer

En rapport fra IT og Telestyrelsen: Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark fra marts 2010 afdækker danskernes evne til at bruge it. Herunder altså også bruger internettet til informationssøgning.
Det er med andre ord ikke nok at have den rette indstilling til at ville bruge teknologien, men også evnen til at gøre det. Et it-barometer fra 2009 viser ifølge rapporten at en femtedel (19%) af danskerne aldrig har brugt en computer. Ikke overraskende er det især de ældre. Det stiger fra at 9 ud af 10 unge (på mellem 16 og 24 år) bruger computer dagligt til at hele 81 % af de 75-89-årige aldrig har brugt en computer.
Rapporten drejer sig fortrinsvis om hvor og hvordan danskerne uddanner sig på dette felt. Og fremhæver fx arbejdspladsers uddannelse. Fordelen er her at det er nemmere at skabe sammenhæng mellem det, der læres, og den situation, hvor det lærte skal anvendes. Fx ved sidemandsoplæring på arbejdspladsen kommer læringen så at sige uden om dette transferproblem.
Det er min erfaring gennem ca. 10 års undervisningspraksis at en sådan uformel læring er langt mere effektiv end en klassisk skoleundervising.Rapporten kommer også ind på de forskellige ting som brugerne skal kunne for i det hele taget at blive digital borger, herunder et afsnit om informationssøgning.
Link
Kortlægning af it-kompetencer.

Ingen kommentarer: