fredag den 4. september 2009

Museale bøger på internettet

I indskanningsøjemed er det begrænset hvad de danske biblioteker kan gøre. Vi mangler stadig et nutidigt udspil fra forlagsbranchen. Det er teknisk muligt for forlagene allerede i dag at gøre deres bøger onlinesøgbare, dvs at læserne rent faktisk kan søge i dem. Men mig bekendt er der ikke planer om at gøre noget sådant. Hvad angår internettet, har forlagsbranchen valgt at lægge sig på hvad jeg omtalte i forgårs som digitalisering af generelle bibliografiske oplysninger og oplysninger om salg.
Mens vi således venter på at det går op for bogbranchen hvad internettet rummer af muligheder, har Det Kongelige Bibliotek og det engelsk-amerikanske firma Proquest ifølge en pressemeddelelse
indgået en aftale om at digitalisere de ældste bøger fra perioden 1482-1600 i den danske nationalsamling og samtidig gøre dem frit tilgængelige for universiteter, biblioteker og institutioner i Danmark. Fra 2010 vil man via sin skærm kunne se sjældne værker og zoome ind på interessante detaljer i f.eks. Saxo-krøniken ca. 1502, Biblia - (Christian III’s Bibel) 1550 og Kriegsbuch (indbundet til Frederik II) 1578.
 Hvad udtrykket via sin skærm dækker over, er ikke helt klart. Om denne skærm skal stå på Det Kongelige Bibliotek eller på dit skrivebord. Og om det hele er browserlæsbart eller om du først skal downloade et program. Det fremgår heller ikke om det er fotoindskanninger af siderne eller om det er tekstinskanning således at du kan søge i teksten.
Projektet vil stille et par tusinde enheder til rådighed for brugere som har interesse i noget sådant. Interessen for museer er for opadgående, så Det Kongelige Bibliotek vil muligvis kunne appellere til dette publikum og selvfølgelig til forskere inden for historie som nu ikke længere behøver at sidde på bibliotekets læsesal.
At det især er forskere biblioteket vil tilgodese, fremgår af en bemærkning fra Dan Burnstone, vicedirektør for det humanistiske område hos Proquest udtaler:
Vi er begejstrede for vores partnerskab med Det Kongelige Bibliotek. Det cementerer det første skridt hen imod etableringen af en ikke-engelsk parallel til Early English Books Online (EEBO), som har vist sig at være til stor nytte for nutidens forskning. Den danske nationalsamling består af mange værker, der havde afgørende betydning for det pan-europæiske tankesæt i det 16. og 17-århunderede.
Ifølge presemeddelelsen omfatter pilotprojektet digitalisering af ca.2.500 værker skrevet på dansk, latin, tysk og andre sprog. Det er nogenlunde hvad Googles Library Project indskanner på under en uge. Hvor lang tid nærværende projekt vil tage, melder historien ikke noget om.
Link
Pressemeddelelse fra KB.

Ingen kommentarer: