torsdag den 13. august 2009

Nyheder på Google Books

Kort før sommerferien lancerede Google Books en række nye funktioner på værktøjslinjen ved visningen af fuldtekstbøger:
1. Yderst til højre er der kommet en link-knap, som genererer et stykke html som du kan bruge til at anbringe på en hjemmeside eller sende via en email.
2. Det har altid været muligt at søge i en bestemt bog. Men nu fremtræder resultaterne som smalle billeder hvor du kan se konteksten. Billederne linker direkte over på det søgte sted i bogen. Og der er kommet to knapper til 'Previous' og 'Next'.
3. Miniaturebilleder. Klik her for at se en oversigt over offentligt tilgængelige sider i den søgte fuldtekst-publikation.
4. En dropdown-menu gør det nemmere at overskue indholdsfortegnelsen. På dansk hedder den ganske enkelt Indhold.
5. Plain Text Mode - Denne giver adgang til html-udgaven. Den er mere læselig for svagtsynede, og kan ydermere bruges til at omsætte tekst til tale, hvis du er i besiddelse af et software til det.
6. en knap til at vende sider animeret.
7. Overblikssiden er blevet udvidet med en række oplysninger om bogen. Anmeldelser, vurderinger, resumeer, lignende bøger, emneord og sætninger, webreferencer, lokaliteter omtalt i teksen, oplysninger om udgiveren og meget mere.
Link
CNet News.
Google Books Blog.

Ingen kommentarer: