tirsdag den 19. maj 2009

Hvad Google ved, og hvordan du sikrer dig

Under overskriften "Google knows more about you than your mother" fortæller Computerworld om hvad Google, og for den sags skyld alle andre søgemaskiner, ved om dig. Og hvad du kan gøre ved det. Dog er det især Google der er fokus på, fordi Google efterhånden er et omfattende foretagende der tilbyder alskens kontorlignende produkter.
Det handler om balancen mellem at Google for at give præcise resultater skal vide noget om dig, og at du som privatperson ikke er interesseret i at et firma som Google ved for meget om dig. (Underforstået: Hvad bruger de ellers de oplysninger til, og opbevarer de dem på en betryggende måde).
Det er ikke så lidt, hvis du tænker på emails, kalenderaftaler, videoer du ser på YouTube, dine fotoer på Picasa, bøger du har gemt i dit Google Books Bibliotek, hvem du ringer til via Google Talk og beskeder du lægger, for nu blot at nævne nogle få. For nu blot at nævne nogle få eksempler.
Generelt altså det du selv har skabt og kan følge med i. Dine søgninger er gemt i serverens logdata. Disse er ikke umiddelbart tilgængelige for brugeren selv. Selvfølgelig har Google indhentet tilladelse til det. Det vil du vide hvis du har tilvalgt de forskellige services. Men hvem har læst alt igennem?
Googles applikationer er på separate servere, og ikke bliver samkørt. Og påstår også at have lyttet til presset fra omgivelser og myndigheder om at slette eller anonymisere data. Først til 18 måneder (2007), dernæst til 9 måneder (2008).
Anonymisere vil sige at der ikke længere er nogen sammenhæng mellem brugerens ip-adresse og logs. Det sker ved at sætte et 0 på de sidste 8 cifre i ip-adressen. Ikke nok for kritikere, fordi det kan koges ned til 256 maskiner i et bestemt geografisk område. Microsoft sletter helt ip-adresserne efter 18 måneder, og har foreslået søgemaskineindustrien at gøre det efter seks måneder.
Lovgrundlaget for opbevaring af disse data stammer tilbage fra før internettet, fra 1986. Og den omfatter som sådan ikke onlinedata. Så der er lagt op til alle mulige juridiske spilfægterier. Men nogen ændringer synes ikke i umiddelbar fremtid. Hvad kan brugerne så gøre i mellemtiden indtil der er skabt en afklaret retstilstand?
Først og fremmest kan du sætte dig ind i de regler som søgemaskiner som Google har. Det kan være svært nok, men altså umagen værd hvis du vil være helt sikker.
Dernæst kan du vælge ikke at offentliggøre de ting du opbevarer i Google Dokumenter, Picasa Webalbum, Webhistorie og andre steder. Ligeledes har mange af Googles tjenester afklikningsmuligheder for opbevaring af logs. Gå ind i Indstillinger i de enkelte services. Dette vil mindske brugbarheden i tilpassede søgninger, men det er prisen for mere privathed.
Du kan kryptere dine emails med SSL, hvis du har forstand på noget sådan. Kig under Indstilinger og Generelt under Browserforbindelse. Her skal du vælge "Brug altid https". Du kan så ikke få adgand via HTTP og Gmail vil køre en smule langsommere.
Link
Computerworld.

Ingen kommentarer: