onsdag den 12. november 2008

Netsikkerhed og privathed

Mange internetbrugere er bekymret over at deres data ikke forbliver anonyme. Færdsel på internettet indebærer at du efterlader dig spor de steder som du besøger. Og Google er et af stederne. Pga. den status som Google har der været megen fokus her.
Google bruger bl.a. disse data til at personalisere kontohavernes søgninger, og disse er mere præcise jo flere data der er. Men brugernes bekymring over sikkerheden har fået søgemaskinefirmaet til at anonymisere ældre data. Tilbage i marts 2007 begyndte Google så at anonymisere logdata. Men tilbage står så om Google også følger firmaets egne erklærede hesigter.
Ifølge et interview startede Google deres anonymisering i maj 2008, og påstår at alle data før december 2006 nu er totalt slettet, mens data fra denne dato og til marts 2007 nu er ved at blive anonymiseret. Herefter skulle det så gælde at logdata ældre end 18 måneder automatisk bliver anonymiseret.
Anonymiseringen består i at de sidste otte cifre ud af de 32 i IP-adressen bliver erstattet af nuller. Dette adskiller sig fra Microsoft som helt sletter IP-adressen. På denne måde er Google i stand til at få nogenlunde pålidelige geografiske data.
Google har senere lovet at ville anonymisere ni måneder tilbage, men på indeværende tidspunkt mener firmaet ikke at have en handlingsplan klar til det. Google er interesseret i at gemme mere dtaljerede geografiske data på stats- og byplan.
Hvad angår cookies bliver de også anonymiseret (ikke slettet). Men Google gør det umuligt for sig at sammenligne cookies.
Der vil også blive opbevaret kopier af logdata. Der er imidlertid nogle spørgsmål som Googlekontohavere må afgøre med sig selv. Hvis du har meldt dig til Googles Webhistorie, så vil dine data ikke blive slettet efter 9 måneder, da det er mod intentionerne i denne.
Flere søgemaskineeksperter har efterlyst en mulighed for brugerne til selv at kunne styre denne form for privathed.
Link
Search Engine Land.

Ingen kommentarer: