torsdag den 2. oktober 2008

35 sprog i Google Oversætter

Google Oversætter udvider nu ganske kraftigt. Hele 11 sprog er nu kommet med: Filippinsk, hebrarisk, indonesisk, katalansk, lettisk, lithauisk, serbisk, slovensk, ukrainsk og vietnamesisk. Dermed kommer Oversætter op på 35 sprog.Her har Google oversætter fundet en ganske aktuel vietnamesisk artikel om Danmarks bidrag til Vietnam i anledning af klimaforandringerne. Artiklen er oversat til ubehjælpeligt, men egentlig ganske forståelig engelsk.
Google Oversætter bruger dog engelsk som mellemstation, forstået på den måde, at hvis du fx vil oversættte fra indonesisk til vietnamesisk, vil Google først oversætte teksten til engelsk. Derfor fungerer Oversætter bedst hvis engelsk på en eller anden måde er indblandet direkte.
Udvidelsen må indikere at Google mener at de har tilstrækkeligt med paralleltekster på de pågældende sprog til at kunne give en kvalificeret oversættelse. Googles måde at oversætte på har i længden vist sig bedre end den hidtil eneste spiller, Systran. Og Windows Live er nu også gået over til den slags oversætterprogrammering.
Link
Google Operating System.

Ingen kommentarer: