onsdag den 1. oktober 2008

Artikler i anledning af Google 10 år

Googleblog har publiceret en række artikler om tanker om hvordan internettet har forandret verden de seneste ti år fordelt på forskellige emner. Og hvordan det vil se ud om ti år. Det er naturligvis i anledning af Googles 10 års jubilæum.
En af dem handler om det sociale web. Her filosoferer artiklen over hvad der får folk til at føle nærhed med hinanden, såsom hvad de spiser, hvad de synes om hvilke film, hvem de kan lide osv. Her er afstand em vigtig faktor. Er man adskilt, kræver det noget at bevare nærheden, eftersom der er mindre og mindre du kan dele men dine venner. I stedet bliver det de store linjer vi deler med dem, mens detaljerne mistes.
Jeg kom til at tænke på Facebook. Ofte er der ingen der kommenterer på mine efter egen opfattelse dybe tanker her på webloggen. Men hvis jeg efterlader en efter min opfattelse lille detalje om noget på facebook, så udløser det ofte ganske mange kommentarer. Hvilket falder i tråd med hvad artiklen beskriver at nettet vil overtage mange af disse funktioner med at formidle detaljer til din omgangskreds.
En anden artikel tager fat på emnet "demokratisering af data". Under denne overskrift gemmer sig det faktum at informationer som før internettet kun var tilgængeligt for ganske få mennesker nu er tilgængelig for stort set alle med adgang til internettet.
Fx udgør mindre virksomheder 99,7 % af alle virksomheder, selvom deres andel af bruttonationalproduktet og ansatte er langt mindre. Og tidligere havde de meget svært ved at konkurrere med de store virksomheder hvad angik adgang til forskning. Men dette prøver Google at rette op på ved at skabe rammer til deling af sådanne vigtigt informationer. Det betyder at hvor kun store virksomheder nu har råd til at ansatte konsulenter og eksperter, vil også mindre virksomheder kunne gøre dette via internettet i fremtiden. De vil endvidere kunne trække på mere aktuelle data, og sælge deres produkter på tværs af landegrænser.
Også klimaændringer har fået tildelt en artikel. Her mener Google at de har indrettet deres virksomhed med lavenergiforsyning. Og om ti år forventer de at vind, sol og strømenergi vil have overtaget det meste af det nutidige kulenergi.
Hvad angår internettet generelt, forventer Google at mobiltelefoner vil blive det næste værktøj, ligesom videoer. Og internettets egenskab af software vil betyde at det for fremtiden vil blive domineret af software, information, dataarkiver og udstyr.
Link
Googleblog om sociale netværker.
Googleblog om demokratisering af data.
Googleblog om energi.
Googleblog om internettet generelt.

2 kommentarer:

Preben Madsen sagde ...

Hej Erik Høy
Du skriver at der sjældent er nogen der kommenterer dine blogposts, så det må jeg vel hellere råde bod på.

Den måde du beskriver Google's demokratisering af data på, får det til at lyde som om at Google gør det de gør for vores blå øjnes skyld - eller fordi de driver en filantropisk virksomhed. De vil da også gerne give omverdenen det indtryk.

Når man som jeg og min virksomhed arbejder med at hjælpe specielt de mindre virksomheder til bedre synlighed i Google's søgeresultater (Søgemaskineoptimering), finder man dog ud af, at det ikke forholder sig helt sådan. Man bliver nødt til at forstå, at Google's præsentation af information via søgeresultater, kun har ét formål: at levere resultater som giver mulighed for at præsentere reklamer (Google Adwords) der passer til.
Google's fortolkning af demokratisering giver også det problem, at de (som den eneste søgemaskine) overvægter værdien af indgående links til en side i forhold til selve indholdet. De gør dette ud fra filosofien om, at en artikels værdi er proportional med antallet af indgående links til den (og til sitet som helhed). Der er bare det problem, at en stor virksomhed altid vil have flere links til sitet end en lille virksomhed, hvilket giver den store virksomhed en større eksponering i søgeresultaterne. Bevares den lille virksomheds artikel skal nok blive indekseret, men hvis den ikke findes indenfor de første par sider, så bliver den aldrig læst.
Google's algoritmer til styring af de sponsorerede links placeringer, har ændret sig over tid, så det er blevet dyrere for mindre og nichevirksomheder at annoncere.
mvh
Preben Madsen

Erik Høy sagde ...

Hej Preben
Tak for kommentaren. Det er netop sådanne diskussioner jeg efterlyser. Stofmængden og udvælgelsen af dem gør somme tider at man (jeg) som blogger står i dilemmaet mellem helt at undlade at udgive noget fordi jeg ikke har nogen umiddelbare fornuftige kommentarer til det, eller at være mere eller mindre ufrivillig 'mikronfonholder'.
I tilfældet med disse artikler, var det en ganske stor opgave alene at læse det hele, og uddrage hovedessensen af det.
Her er det netop at kommentarer som dine sætter perspektiv på.
Så mange tak! Og dermed også en glad opfordring til andre ....