lørdag den 26. januar 2008

Udviklingen i brugen af Google

Tech Crunch har en statistik over brugen af de forskellige Google-tjenester i november måned i hhv. 2006 og 2007. Ikke overraskende ligger Websøgning i front med ½ mia brugere, billedsøgning ligger på omtrent det halve, mens Gmail og Maps bruges af ca 30 mio. Book search har haft en næsten fordobling, men ligger dog en del bagud, med omkring 23 mio brugere. Det er næst efter iGoogle den kraftigste stigning, og bør nok give stof til eftertanke på bibliotekerne, hvis det fortsætter.
Samtidig står internethandel og Scholar (i hver sin ende af tilbudspakken) for de største fald i antallet af brugere.
Der har ikke været meget nyt om Google Scholar. Og denne service synes at være gerådet ud i en nedgang i brug. Da Scholar blev lanceret for nogle år siden, var skepsis udbredt, men også forventningerne til at forskere og studerende her havde fået et godt redskab. Et samsøgningsredskab, så at sige. Og så tiltalte det brede dele af publikum fordi søgningen ikke krævede at man gennemlæser en manual først.
Links
Intute Weblog. Google Scholar not scholarly enough?
Tech Crunch.

Ingen kommentarer: