mandag den 28. januar 2008

Google Health

Nu ser det ud som om at Google Health skulle være på trapperne. Efter næsten 2 år (klik på linket til Internetsøgning fra 8. maj 2006 nedenfor). Loginsiden virker godt nok ikke, i hvert fald ikke for mig. Men Google Blogoscoped påstår at den skulle være god nok. I mellemtiden må vi så nøjes med hvad introduktionen lokker med.
Set med danske briller er det lidt overraskende at se:
  • Lave en personlig helbredsprofil.
  • Downloade patientjournaler fra læger og apoteker.
  • Få personlig helbredsvejledning og nyheder
  • Finde kvalificerede læger.
  • Dele informationer med familie og andre.
Der er også nogle skærmbilleder at forlyste sig med.
I oktober 2007 annoncerede Google med at de ville lancere et sådant produkt. Allerede dengang stod det klart, at Google ville lave noget mere end fx Netdoktor, altså kun information om helbred. Det skulle også være personlige oplysninger.
Google er op imod hård konkurrence, bl.a. fra Microsoft som har opkøbt Medstory, som har specialiseret sig i at finde information om sygdomme. Og det var baggrunden for HealthVault.
Som i Danmark har lægerne i USA fået mindre og mindre tid pr. patient. Så målet er også at spare lægerne tid med at finde patientjournaler.
I Danmark har vi sundhed.dk til at tage sig af den slags. At skulle overlade det til private firmaer at forvalte personfølsomme oplysninger, ligger danskerne fjernt. I hvert fald hvad angår ens eget helbred. Sundhed.dk kræver godt nok at du opretter en digital signatur, men til gengæld burde sikkerheden være så meget desto bedre.
Det bliver spændende følge udviklingen af disse produkter på afstand. For her viser privatiseringen sig. Ordene privatisering og personalisering minder om hinanden, og i USA er det ikke bare rent stilistisk. Da udviklingen i Danmark også går mod mere privatisering, bliver det spændende at se om påvirkningen fra USA også slår igennem her.
Link
Information Week.
Google Blogoscoped.
Internetsøgning om Google Health.

Ingen kommentarer: