torsdag den 2. august 2007

African Journals Online

African Journals Online (AJOL) er en database med over 270 akademiske tidsskrifter fra Afrika. Der er abstrakts for alle, men de er ikke alle tilgængelige i fuldtekst. At de alligevel skal omtales her, skyldes at Afrika ikke er særlig synlig på internettet, og når der så endelig er noget, synes jeg det fortjener opmærksomhed.
  • Kriterier for optagelse i AJOL er at tidsskriftet
  • Er akademisk og indeholder original forsæning.
  • Indholdsmæssigt er peer reviewed og underlagt kvaliltetskontrol.
  • Kan levere indholdsfortegnelse og abstrakt til AJOL i elektronisk form.
  • Giver tilladelse fra forfatterne til at AJOL bestyrer videreformidling
  • Udgives i Afrika.
AJOL kan dog skaffe tre fuldtekstartikler pr. måned på begæring hvis du er fra en ikke-kommerciel organisation og bosiddende i et af de lande, som støttter AJOL. Ellers er der betaling. Biblioteker kan dog få 12 gratis artikler pr. måned.
  • Alfabetisk register over titlerne på tidsskrifterne.
  • Emneregister. Et katalog opdelt på de traditionelle akademiske grene.
  • Lande. De store lande Nigeria og Sydafrika er som forventet meget talstærkt repræsenteret. Men også lande som Ghana, Kenya, Tanzania og Zimbabwe er med.
Et hurtigt vue over tidskrifterne vil vise at de alle er engelsksprogede.
African Journals OnLine (AJOL) har faktisk næsten 10 års jubilæum. Det blev startet maj 1998. I august 2000 med 50 engelsksprogede tidsskrifter. AJOL støttes bl.a. af Unesco og Danida.
Link
African Journal Online.

Ingen kommentarer: