tirsdag den 31. juli 2007

Yahoo Suggest

Google Labs har i mange år haft Google Suggest. Men det er aldrig blevet en integreret del af Google almindelige søgefelt. Det har Yahoo så gjort i stedet for.
Yahoos version er dog noget anderledes. Det er ikke bare starten af ordet, men også sammenhænge hvor ordet optræder.

Her er vi startet på at skrive 'internet'. Som det ses, er det ikke blot starten på ordet, men også sammenhænge, der bliver vist.
Det er selvfølgelig lidt en smagssag. Ideen er slet ikke ny, og Google er bestemt heller ikke den første til at finde på den. I Yahoos version kan den dels bruges til at fremskynde skrivningen, dels til at få inspiration til yderligere søgeord. Du kan også bare ignorere dem. De kan i værste fald blot virke lidt forstyrrende.
Links
Yahoo Searchblog.
Artikel i Pandia Post.

Ingen kommentarer: