tirsdag den 12. juni 2007

Sikring af privathed

Privacy International er en NGO organisation. Den har eksisteret siden 1990, oprettet af såkaldte eksperter og menneskerettighedsorganisationer for at sikre at regeringer og private firmaer respekterede den personlige privathed. I dag arbejder computereksperter, akademikere, jurister, journalister og menneskerettighedsaktivister i den.
Tidligere på året udsendte de en undersøgelse, hvor de gennemgår internetfirmaers forhold til privathed. Og den 10. juni udsendte PI et åbent brev til Google (ved Eric Schmidt) hvori de anklager firmaet for at forsøge at mistænkeliggøre PI's rapport, angiveligt fordi rapporten rubricerer Google i bunden hvad angår sikring af brugernes privathed. Brevet tilbageviser at Privacy International skulle være påvirket af Microsoft interesser, og ser mere dette som udslag af Google's surhed over at ligge sidst i undersøgelsen, bl.a. bag Microsoft.
I organisationens rapport er Google placeret i kategorien for firmaer med “comprehensive consumer surveillance and entrenched hostility to privacy.” Ingen andre af de 22 lignende firmaer scorer så lavt.
Undersøgelsen har fået søgemaskineeksperterne op af stolene. Bl.a. har den tidligere Google-ansatte Matt Cutts og især Search Engine Land påtaget sig at kigge nærmere på rapporten. Blandt førstnævntes pointer er:
  • AOL offentliggjorde sidste år hvad hundredtusindvis af brugere havde søgt på. Hvad der førte til at enkelte brugere kunne identificeres offentligt. Selv om det samme ikke er sket på Google, scorer AOL højere i PI's undersøgelse. En dom faldt ud til Googles fordel. Alligevel scorer de tre højere end Google.
  • USA's justitsministerium bad i 2005/2006 34 firmaer om at oplyse brugerdata. Microsoft, AOL og Yahoo fulgte anmodningen. Google gjorde ikke. (Se bl.a. Internetsøgnings indslag om det).
  • I marts sagde Google at de vil begynde at anonymisere deres oplysninger om brugerne efter 18-24 måneder. Hvad ingen andre søgemaskiner har gjort.
Search Engine Land har kigget virkelig grundigt på rapporten. Og betvivler at Google skulle have indledt nogen smæde smædekampagne som Privacy International antyder i det åbne brev. Højst at Google har brugt en kluntet fremgangsmåde.
Search Engine Lands kritik går på at undersøgelsen er noget miskmask uden nogen sammenligningsgrundlag. Hvad der endog antydes i rapportens konklusion, hvor det fremgår at kilderne er nyhedsartikler, weblogs og andre offentlige kilder, samt interviews.
Så derfor har Search Engine Land sat sig for at lave samme undersøgelse, blot med mere kvalificerede sammenligninger. Altså tage udgangspunkt i PI's kriterier. Her når de mange steder frem til stik modsatte konklusioner: At Google på langt de fleste af kriterierne, som PI opstiller, er bedre end de øvrige. Eller erklærer kriterier for indholdstomme. Faktisk går de så langt som til at anklage PI for at anvende strengere kriterier over for Google end de tilsvarende andre.
På enkelte punkter giver Search Engine Land dog PI ret. Generelt er artiklen meget læseværdig, også for de som vil have et generelt indblik i hvordan privatheden egentligt er sikret på internettet.
Link
Matt Cutts.
Search Engine Land.
Privacy International, open letter.

Ingen kommentarer: