onsdag den 22. november 2006

Google er bare bedre

Min kære bibliotekarkollega Jørgen fra Vejle Bibliotek er flittig kommentator på bloggen. Og tak for det. Senest har du lavet en kommentar til indslaget om opgivelse af antal fund på Google. Og her må jeg bruge min magt til at producere et selvstændigt indslag som svar på kommentaren. Kommentaren giver anledning til inspiration og skærpelse af holdningerne. Jørgen skriver:
Samtidig er det rablende ligegyldigt om der er 23.100 fund eller 231.000 fund - når man ikke kan få dem at se.... hvis det altså ikke lige var fordi, at det man søgte efter, lige nøjagtig var på en af de der næste sider, der ikke blev vist! .... Al magt til dem, der gider at scrolle i det uendelige!!
Jamen lad os da prøve det sted som burde være et alternativ til Google på lovgivningsområdet. Retsinformation. Der er to måder at gøre det på: Prøve ministerieindgangen eller bruge søgesystemet (under Pegasus-ikon). Begge dele er frygteligt besværligt, for hvilken lov kan det mon være, og hvilke ord skal vi søge på?
Jeg skal spare læserne for alle genvordigheder og blot konstatere, at jeg efter ihærdig søgning efter 15 minutter og mange trælse gennemgange af alenlange, vilkårligt ordnede resultatlister både ad den ene og den anden vej ikke fandt hvad jeg skulle.
Nu kendte jeg facitlisten, så her er de afsnit som jeg burde have fundet, nemlig Straffelovens § 264:
Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. …§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
Hvilke ord skulle jeg have søgt på? Jeg har afmærket dem i teksten. Værsgo og spis. Var det de ord, som du ville have valgt?
Nu til Google og min pointe med antal opgivne hits: Nemlig at få folk til at stoppe med at gå så højt op i dette tal. For jeg mener følgende:
  • Det er ikke rigtigt at Google er for scrollere. Faktisk er Google uhyggelig god til at finde det som du er ude efter og placere det som de 2-3 øverste hits. Det uanset nærmest hvor tåbelig en søgestreng du har opstillet.
  • Google kommer først til kort når du vil have mere end de 2-3 gode hits. Så skal du til at scrolle, og det er døden. Eller kvalificere sin søgning. Og det er så her at bibliotekarens faglige kunne skal stå sin prøve.
Derfor er Google også bedre til at løse den slags opgaver. Også i dette tilfælde. Nogle af de emneord, som umiddelbart faldt mig ind var ”privatlivets fred” og fotografering. Ergo ind i søgefeltet med dem og deruda’. Den giver godt nok 10.400 hits. Måske så i virkeligheden kun 1/100, dvs. lidt over hundrede. Men antallet er altså stadig lige meget. Specielt når det første hit er et dokument fra Journalistforbundet, ’Fotografering og Privatlivets fred med et link til en folder om situationen. Her får du ikke bare en letforståelig udlægning af loven, du får også at vide hvilket lov og paragraf det hører ind under. Hvorefter det da indrømmet skal slås op i Retsinformation. Men nu ved du i det mindste hvad du skal gå efter.
Det tog kun et par minutter at finde det. Du kan så indvende. Hvor havde jeg de søgeord fra til at søge i Google? Og sådan kunne du sikkert blive ved.
Modsat så mange andre, så mener jeg at Google er ret god til at sortere posterne. Og det gælder da også Yahoo. Som Jørgen så rigtigt skriver: Alene dette at bruge flere søgemaskiner gør søgningen bedre. Med Firefox' lille søgefelt øverst til højre er det endda ingen kunst. Her kan du hurtigt skifte fra den ene til den anden søgemaskine og lægge dine egne ind.

Ingen kommentarer: