torsdag den 23. november 2006

Google Books fornyet

Google Books har fået et lidt ændret udseende samt tilføjet et par faciliteter eller valgmuligheder, om man vil.Det nemmeste er sådan set blot at kaste sig ud i et fund for at se ændringerne. Herman Melvilles Pierre ligger i fuldtekst. Her kan du kort se nogle af fornyelserne:
  • Du kan nu zoome in og ud (luppen).
  • Du kan vælge at se en side ad gangen, eller se et opslag (to sider). Det må være ment som at få bedre overblik, for det bliver temmelig umuligt at læse den minimale tekst.
  • Menuerne er flyttet rundt så de nye er samlet til højre.
  • Hvis siden fylder mere end et skærmbillede, skal du nu blot føre musen henover siden, gribe fat med hånden og trække billedet op. (Google Maps brugere vil nikke genkendende til det).
  • Der er kommet en ikon så det kun er selve bogen, som du ser. Ikke alt det udenoms.
  • Endelig er der så åbnet op for skodderne mellem Google Books og Google Scholar. Forstået på den måde at du nu kan se om andre bøger omtaler bogen.
Alt i alt nogle fornyelser som alle er logiske at bruge og som gør det endnu nemmere at bruge Google Books.
Links
Googleblog om Google Books fornyelser.
Google Books blog om fornyelser.
Flere skærmbilleder.

Ingen kommentarer: