onsdag den 24. maj 2006

Fjerner Google News nyheder?

Ifølge en længere artikel i Google Blogoscoped er der fundet beviser for at Google News fjerner bestemte nyhedssteder fra indekset. Det drejer sig om anti-islamiske nyhedssteder. Og det har igen rejst kritik af, om hvorfor Google censurerer.
Her mener jeg kritikken er fejlplaceret: Havde det drejet sig om websøgning, så ja. Websøgningen skal og bør være en afspejling af det totale internet, ucensureret. Det er sådan vi som brugere normalt opfatter det. At lovgivning i forskellige lande som Frankrig, Tyskland og Kina kan betyde at Google bliver forbudt som sådan og at Google derfor censurerer i nationale udgaver, kan diskuteres.
Men nyhedssøgningen er noget andet. Googles nyhedssøgning omfatter ikke samtlige nyhedskilder på internettet, men et udvalg. Og her mener jeg godt, at man kan forsvare at der skal være en vis lødighed. Hadesider og bevidst vildledende information er jeg ikke interesseret i at finde i Google News.Ligesom stærkt holdningsprægede nyhedssteder. Uanset politisk og religiøs observans.
Der er i det tilfælde ikke tale om censur, for man vil altid kunne finde den slags nyheder via Googles almindelige websøgning eller via Google Blogsearch. Men kig selv nærmere på eksemplerne på Google Blogoscoped.
Link
Artikel i Google Blogoscoped.
Artikel i Newsbuster.

Ingen kommentarer: