torsdag den 16. februar 2006

Demokrati på internettet

Danmarksdebatten, Borgerweb og Skriv Under Nu er tre muligheder for at få demokratisk indflydelse via internettet:
Danmarksdebatten
præsenterer sig som en åben, demokratisk fællesdatabase for Danmarks offentlige debatter, lavet af danske myndigheder, organisationer og partier. Mail debatforslag for at deltage i en debat, som allerede er i gang, eller start et nyt emne. Der er forskellige regler, man skal overholde.
BorgerWeb DK
er en offentlig portal for brugere med Digital Signatur eller en EG PIN kode. Det skulle være et sikkert sted på nettet til aktiviteter med familie, venner, arbejde m.m. Mulighed for at modtage, sende og organisere emails, få adgang til forskellige og relevante selvbetjeningsløsninger i det offentlige, abonnere på nyheder, job og information, elektronisk kalender, fremstille og vedligeholde egne eller måske en forenings eller sportsklubs hjemmeside, skrive dagbog (weblog), billeder og dokumenter, lave huskelister, notatsider, ugeskema og opslag på din egen eller familiens elektroniske opslagstavle, etablere netværk og sammenkobling af dit eget netsted med andre på BorgerWeb DK, oprette og administrere debatfora og andre fælleskaber og oprette EG pinkode login til egne børn under 18 (15) år. Det er gratis og kræver Digital Signatur.
Skriv under nu
er for privatpersoner, som vil lave underskriftsindsamlinger via internettet. Dog ikke sådanne hvor alle og enhver kan udgive sig under falske identiteter som Gud, Bill Gates, Anders And, og lignende (uden sammenligning i øvrigt). Udgangspunktet for deltagelse er Digital Signatur.
Der er også andre, mere specielle, bl.a. en håndfuld omkring den aktuelle Muhammed-tegningersag. Så god jagt udi demokratiet på internettet!
Link
Danmarksdebatten.
Borgerweb.
Skriv Under Nu.
KKB’s vejledning om E-borgere.

Ingen kommentarer: