lørdag den 10. december 2005

Slægtsforskning på internettet
Københavns Kommunes Biblioteker har udarbejdet en introduktion til hvad man kan finde og ikke finde om slægtsforskning på internettet. Mange slægtsforskere bliver skuffet over at finde ud af, at de ikke kan klare det hele via internet. Men meget er gjort med at man kan se, hvor præcis man skal søge eller henvende sig.
Hovedemnerne er:
  • Hvordan man kommer i gang (om lærebøger, slægtstavlelitteratur m.v.);
  • Gotisk (bl.a. kurser i at tyde skriften);
  • Hvor og hvordan finder jeg arkivalierne (fortegnelser over relevante arkiver og søgemuligheder);
  • Slægtstavlen (redskaber til at opstille disse);
  • Arkiver og foreninger (opdelt geografisk) samt links.
Nævneværdig er punktet hjælperedskaber under den første menu. Den giver en række brugbare henvisninger til omregningstabeller, billeder/kort osv.
Statens Arkiver inddaterer til stadighed flere og flere arkivalier. Endemålet med Daisy, eller Dansk Arkivalieinformationssystem, er en samlet søgebase til Statens Arkiver. Med tiden er det hensigten at publikum skal kunne bestille arkivmaterialet online. Søgefunktionen kræver et mere end overfladisk kendskab til arkivskabere, navne, opbygning, historie osv. Så det kan ikke umiddelbart tilrådes nybegyndere.
For københavnere er Hovedstadsarkiver måske et bedre sted at starte. København er godt med hvad angår onlinearkivalier.
Arkivalier Online er en fælles søgemaskine til folketællinger indtil 1916 og kirkebøger indtil 1892 Slutproduktet er her noget mere konkret, idet brugeren her præsenteres for selve dokumentet/arkivaliet. Det varer desværre endnu nogle år før inddateringen er tilendebragt.
Arkivalier Online kræver login og password. Det er gratis, og bær over med en klodset og langsom navigation. Arkivalierne er indtil 1875 alle skrevet med gotisk håndskrift, og temmelig ulæselige for utrænede. Disse kan dog finde hjælp i Dansk Demografisk Database, hvor frivillige er i gang med at transskribere og indtaste folketællingerne.
For såvel KKB’s hjemmeside som for alle de sider som den henviser til gælder, at det kræver en del tid at sætte sig ind i alle detaljer, lære de forskellige redskaber at kende osv. Men det skulle vel heller ikke være et problem lige præcis hvad angår dette emne.
Links
KKB’s side om slægtsforskning.
Statens Arkiver, ”hovedindgang”.
Daisy.
Arkivalier Online.
Danmarks Demografiske Database.
Hovedstadsarkiver.dk.

Ingen kommentarer: