mandag den 19. september 2005


Google Blogsearch under lup
Googles Blogsearch blev omtalt på Internetsøgning den 14. september. Siden har jeg kigget lidt tættere på den, og det umiddelbare indtryk er:
  • hurtigere end de hidtil kendte (fx Feedster og Technorati),
  • tilsyneladende på højde hvad angår mængden og aktualiteten af indekserede weblogs
  • samt en avanceret søgning med nye søgemuligheder, men også mangel på en del lækkerier som de garvede weblog-søgemaskiner har.
Almindelige Google-søgere vil hurtigt finde sig til rette. Ved ganske almindelig ordsøgning uden koder er en af forskellene at øverst over søgeresultaterne vises nogle Related Blogs. Det er weblogs i hvis titel søgeordet indgår. Dem vises der højst 5 af.
Resultater sorteres først efter relevans. Men med mulighed for at sortere efter dato. Modsat websøgning er der ingen link til cache-versioner. Og cache:-koden virker ikke. Den kunne ellers være nyttig, for weblogs er en gang imellem nede som andre sider og poster fjernes.
En håndfuld kendte feltkoder kan bruges, men der er en del nye. På Blogsearch's egen side er der en oversigt. Her er nogle eksempler på anvendelse af dem.
Weblognavne inblogtitle: finder samtlige poster som er indekseret under weblognavnet, fx
[ inblogtitle:internetsøgning ]
Posters titler inposttitle: søger i de underadresser som normalt skabes af blogtjenesterne til hver enkel indførsel. Mens intitle i websøgning er en af de bedste afgrænsningsmuligheder, fik jeg ikke så gode resultater med inposttitle: på Blogsearch. Muligvis fordi webloggere ikke er så gode til at give deres indslag gode titler. Koden intitle: har tilsyneladende samme virkning som inposttitle:.
Links link: finder links til en bestemt adresse.
Hoveddomæner søges med site: Den bruger man aldrig alene, den skal kombineres med andre koder, fx
[ inpostauthor:erik site:blogspot.com ] Anvendelsen er begrænset, for normalt er den god til at søge på en bestemt side, men fx Blogger har automatisk Google-søgning.
inurl: giver parallelle poster til inblogtitle: og blogurl: Denne sidste er mest for webloggere som vil se om alle deres indslag er med. Jeg checkede egne poster
[ blogurl:erikhoy.blogspot.com ] , og det viste sig at Blogsearch havde samlingen komplet tilbage til maj, når bortses fra nogle svipsede blandt de nyeste. Fundlisten var i øvrigt den samme som med inblogtitle:
Forfattere kan søges på inpostauthor: Men med begrænset værdi. Det skyldes at forfattere oftest underskriver sig med fornavne (det gælder fx i Blogger). Esben Fjord kan således ikke søges med
[ inpostauthor:”esben fjord” ], men kan søges på fornavnet Esben:
[ inpostauthor:esben ]. Det giver knap 200 resultater fordi der ikke er så mange Esben’er. Men det ser værre ud med Erik:
[ inpostauthor:erik ]. Navnet bruges af adskillige webloggere verden over. Den giver over 30.000 resultater.
Det avancerede søgebillede byder derudover på søgning efter dato. Vælg mellem et eksakt tidsinterval, eller forskellige tidsrum.
Blogsearch angiver ikke en maksimumsgrænse for hvor mange ord, der kan skrives, men søger man på en lang sætning, viser den kun de første 10 i statuslinjen. Dette kunne indikere, at Blogsearch kun søger på maksimum 10 ord.
Omfanget af Blogsearch er ukendt. Omtaler af sammenligninger med søgninger i Technorati, Feedster og andre er en anelse modstridende. Mine egne få søgninger viser at Blogsearch fuldt ud i omfang matcher andre weblogsøgemaskiner.
Blogsearch har endnu ikke givet bloggere mulighed for selv manuelt at tilføje deres weblog til indekset. Men ifølge vejledningen skulle de arbejde på det. Derimod er jeg ret sikker på at Blogsearch er klart hurtigere end såvel Feedster som Technorati. Jeg oplevede på intet tidspunkt ventetid, således som det ofte er tilfældet med de to sidste.
Som nævnt i søndags er Blogsearch ved at få en permanent plads på Google-Guide, følg med i processen på Google-Guide.
Alt i alt ser Blogsearch ud til at blive en potent søgemaskine. Endnu byder den ikke på de mange personlige faciliteter som ligger i fx Technorati og Feedster. Men mon ikke det blot er et spørgsmål om tid? Google-kontoindehavere kan i så fald se frem til endnu flere muligheder.
Links og omtaler af Blogsearch
Googleblog.
Biblog.
Research Buzz.
Google-Guide om blogsearch. (Under udarbejdelse dd.)

1 kommentar:

Anonym sagde ...

try codase, a source code search engine at http://www.codase.com