onsdag den 7. september 2005

Freud, biblioteker og internet
Bibliotekarens dagligdag kan være en kombination af internet og ”gammeldaws” trykte materialer. Tag fx en opgave med nogle løse oplysninger om et værk af Freud. Forespørgerens oplysninger var ordene terminable og interminable. Formentlig et værk fra o. 1922 (meget præcist angivet). Måske i 2 bind.
Undersøgelsen kan passende starte i Andkjær Olsens standardværk om Freud, ”Freuds psykoanalyse” (2. udgave, 1997). Det har nemlig et kronologisk register med hans originalskrifter. Men der er intet er fra 1922, ej heller inden for +/- 10 år omkring 1922.
Næste skridt er at bruge registrene til Gesammelte Werke og Standard Edition (hhv tysk og engelsk). Det er tilgængeligt på større biblioteker som Københavns Hovedbibliotek. Ingen har dog et bud på de to søgeord.
En søgning på internettet på de to ord kombineret med Sigmund Freud giver ikke værket. Til gengæld er der en omtale af et værk med en nærtliggende titel: Analysis terminable and interminable. Det lyder som det. Året er ikke 1922, men 1937. En kort, videre søgning finder ikke selve værket på internettet.
Med de nye oplysninger er vi bedre rustede til at bruge de trykte materialer. Først Andkjær igen, det kronologiske register: Sandelig, under det nye årstal 1937 er en tysk originaltitel: Die endliche und die undendliche. Ifølge bibliotekskatalogen skulle det tilsyneladende ikke findes på dansk. Men Freud findes også på engelsk, den såkaldte Standard Edition, som er ordnet kronologisk. Værket findes i det 16. bind og er på ca. 40 sider.
Tillid er godt, kontrol er bedre. Det førte i hvert fald til et resultat. Ikke i overensstemmelse med forespørgerens oplysninger, men slutresultatet blev det efterspurgte.
I det hele taget findes der meget lidt af Freud i fuldtekst på internettet. I hvert fald har jeg ikke kunnet opspore meget ved en hurtig søgning. Undtagelser er Interpretation of Dreams (Drømmetydning) , en af hans forelæsninger (A Philosophy of Life), og et søgbart abstract-register. Muligvis kan man købe sig til mere.
Heller ikke Google Print er til megen hjælp her. En søgning på Sigmund Freud som forfatter (se den avancerede søgning) viser angiveligt over 8.000 resultater, men ved nærmere bladring er der kun 11. Og de fleste er kun henvisninger. En direkte søgning på det omtalte værk giver således kun en henvisning til en ikke-tilgængelig bog.

Ingen kommentarer: