torsdag den 29. september 2005

Det semantiske web
Mange anser en semantisk søgemaskine for det næste store spring frem. På det semantiske web vil der kort sagt være forståelse mellem menneske og maskine. Udtrykket forbindes især med Tim Berners-Lee. Hvis du er interesseret i denne problematik og læser engelsk, er der en statusbeskrivelse af hvor langt man er nået indtil nu på linket sidst i dette indslag.
Linket fører til et interview med Andreas Blumauer, Center for Knowledge Transfer. Her nogle samgsprøver fra interviewet.
Forudsætningen for det semantiske web har flere planer: terminologisk, organisatorisk og teknisk, altså ikke kun teknisk, og derfor involverer det også mange forskellige eksperter: bibliotekarer, lingvister og informationsspecialister. Og løsningen behøver i øvrigt ikke at være en søgemaskine! Måske er den en realitet inden for de næste fem til syv år.
Menneskers og maskiners måde at lagre viden på er helt forskellige. Mennesker kan huske regler som fx at hunde spiser kød, ikke frugt. Hvilket gælder alle hunde (sådan da). Derfor behøver vi ikke at forbinde den viden til hver enkelt hund.
Link
Sapinfo-artikel om det semantiske web.

Ingen kommentarer: