fredag den 3. juni 2005

Open Directory under heftig kritik
I flere artikler, bl. a. i det højtestimerede Search Engine Watch og dettes debatforum, er der nogle ganske alvorlige anklager mod Open Directory. Det bruges bl.a. af Google og Gigablast. I artiklerne beskyldes redaktørerne for at føle sig som små konger. Altså magtsyge, og man opfordrer endog til at lukke for emnekatalogen.
Open Directory startede i 1998, netop i protest mod at det var svært at få link optaget i Yahoos daværende emnekatalog. I mellemtiden er dette emnekatalog nærmest usynlig på Yahoos egen side, mens ODP nu anklages for at have indtaget Yahoos gamle monopollignende holdning.
I modsætning til søgemaskiner som Google er emnekataloger som Open Directory menneskeskabt af titusindvis af redaktører kloden over. Ideen bygger på tillid til at disse også repræsenterer internetsøgeres interesser, ikke plejer egne særstandpunkter. Disse redaktører anklages nu for at sylte optagelse af bestemte internetsider i månedsvis, ja endog årevis. Ikke på grund af for stor travlhed, men bestikkelse, partiskhed og straffeaktioner fra redaktørernes side. Beskyldninger kommer oven i købet fra en af Open Directorys egne redaktører, som er utilfreds med at linkene behandles som varer.
Derudover skulle firmatilknyttede have sneget sig ind som redaktører og favoriseret venners sider frem for fjenders. Dette for at øge disse siders PageRank - og dermed blive listet højere i Googles resultatlister. Lige som de har kunnet ændre i konkurrenternes web-adresser: en webadresses hovedside får fx tilføjet /index.html. Mens hovedsiden uden sidste led altså forsvinder.
Dette er sket i flere dokumenterede tilfælde. Webmastere, som har klaget over dette, har bedt om en undskyldning, men ingen fået.
Search engine Watch går så vidt som til at foreslå at Open Directory lukker og slukker. De giver et idealistisk initiativ på internettet grundskuddet.
Open Directory bygger ligesom Wikipedia på tillid. I modsætning til Wikipedia er der stort set ingen kontrol med redaktørerne og deres bedømmelser. Sabotører på Wikipedia sidder mere udsat: de overvåges af læsere af deres artikler. Men det er svært at checke ODP-redaktørernes arbejde: hvorfor/hvorfor ikke links kommer/ikke kommer med.
Hvis disse forlydender taler sandt, er det en ganske alvorlig sag for Open Directory. Det er et af de største (måske det største?) emnekatalog på verdensplan. Og medtager også danske links. Jeg har ikke hørt at nogen danske redaktører skulle være indblandet i misbrug. Her i landet er der heller ikke så stor konkurrence internetsider imellem, så sabotører er nok ikke særligt sandsynlige.
I Danmark kan man som alternativ til Open Directory bruge Bibliotekernes netguide eller Jubiis emnekatalog, herunder Jubiis Guider. Guiderne bliver vist imidlertid ikke længere vedligeholdt, efter at Jubii afskedigede en række medarbejdere ved årsskiftet.
Internationalt er der også alternativer til Open Directory, fx de californiske bibliotekarers meget omfattende Librarians Index to the Internet (LII).

Ingen kommentarer: