mandag den 18. april 2005

Kinas brug af censur

58-siders grundig rapport gennemgår Kinas systematiske censur af internettet, det legale grundlag, hvordan det udøves i praksis og et omfattende statistisk materiale. Raporten er fra 14. april 2005 og titlen er ”Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study”. I indledningen hedder det bl.a. at ”Kinas internetfiltre er verdens mest sofisticerede. … og effektive. Det omfatter mangfoldige lovfæstede lag, regulering og teknisk kontrol. Det omfatter statsinstitutioner og tusindvis af offentligt og private ansatte. Indhold (på internettet) censureres på mangfoldige måder og omfatter internetsider, weblogs, diskussionsfora, universitetsblade og emails.”

Rapporten viser at censuren gælder for et vidt spekter af ”følsomme” materialer, fra pornografi over religiøse til politiske sider. Desuden er omfanget af censuren massiv. Den omfatter fx sider om Taiwan, tibetansk uafhængighed, Falun Gong, Dalai Lama, episoden på Den Himmelske Freds Plads, politiske oppositionspartier og antikommunistiske bevægelser.

Derimod viser rapporten også at stik mod gængs opfattelse, så er store amerikanske mediesider som CNN, MSNBC og ABC tilgængelige for kineserne. BBC er en undtagelse. Også menneskerettighedsorganisationers hjemmesider er tilgængelige.

Organisationen bag rapporten har testet 7.929 forskellige addresser og deres tilgængelighed forskellige steder i Kina. Censuren fungerer på den måde at brugerne ganske enkelt ikke kan få adgang til sider og ofte i stedet får en generel fejlmeddelelse om at siden ikke er tilgængelig.

Hvad angår sex-sider er kinesisk-sprogede sider normalt tilgængelige, mens sider på andre sprog blokeres.

Rapporten sammenligner med en tilsvarende undersøgelse fra 2002. Her fremgår det at generelt er der blevet lempet på censuren. Men dette ser rapporten dog ikke som et tegn på en lempelse generelt. Blot at regeringen er blevet bedre til præcist at ramme det, som den vil censurere. Fx censureres nu ikke længere vage engelske ord som ”revolution” og ”equality”. Andre test tyder på at Kina ikke længere censurerer på mere neutrale sider. Men regeringen hemmeligholder i øvrigt alt vedrørende filtrene, så det er uigennemskueligt hvad der ligger bag.

Det er meget store befolkningsgrupper som på denne måde er underlagt censur. De kinesiske brugere udgør omkring halvdelen af alle jordens brugere. Og som land er Kina ved at overhale USA numerisk. Som rollemodel er Kina derfor skrækindjagende for modstandere af censur. Bl.a. på internationale konferencer hvor man diskuterer demokrati og liberalisering.

Rapporten ligger i øvrigt i forlængelse af andre, lignende. Bl.a. omtalt her på webloggen. Internetsøgning har nemlig også – uvist af hvilken grund – været utilgængelig i Kina. Måske fordi Blogger var det?

Læs hele rapporten (pdf-fil)
www.opennetinitiative.net/studies/china/ONI_China_Country_Study.pdf

Ingen kommentarer: