fredag den 18. februar 2005

Samfundsportaler: Svenske RASK og engelsk samfundsportal…

Gode samfundsfaglige fagportaler er et særsyn. Men nu er der kommet hele 2: RASK, med hjemsted i Sverige, har først og fremmest svenske og skandinaviske links. Men dog også andre - der er i hvert fald en hel del engelsksprogede. RASK er en sammensmeltning af fire emnekataloger, Rättskällan, Agora, Sam Webb og KvinnWebb. Det er blevet muligt via et samarbejde mellem universitetsbibliotekerne i Göteborg, Stockholm og Uppsala, men emneredaktørerne stammer også fra andre.

Målgruppen er studerende, forskningen og de højere uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter. Men andre er selvfølgelig også velkomne. Der er tre hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, retsvidenskab og "genusvetenskap" (under sidstnævnte gemmer sig socialvidenskab og humaniora?). Hver af de tre hovedindgange er opbygget som et traditionelt emnekatalog. Men bare lidt nede i søgningen minder det mere om et bibliotekskatalog. Først er der en en-linjesoversigt over forskellige links, med mulighed for at få en fuldstændig beskrivelse af hvert af dem.

Alle henvisningerne i RASK registreres efter gængs standard, dvs. først og fremmest Dublin Core og forskrifterne i Svenska Ämnesord. Disse bibliografiske data gør at RASK trods navnet ikke er helt så hurtig at slå op i. Eventuelt kan de også sorteres efter type. Der er 12 typer, bl.a. artikler, billeder, linksamlinger og opslagsværker.

Der er også et elektronisk nyhedsbrev, RASK-Nytt, som udkommer ca. 10 gange årligt.

Nogenlunde samme ordvalg kan bruges til at beskrive webstedet Economic and Social Research Council (ESRC). Den forventes at lancere i løbet af foråret. Også de sammenbringer samfundsvidenskabelige portaler, bl.a SOSIG (Social Science Information Gateway), UK Data Archive, Statistikbureauet i England og Social Science Research Network (SSRN). Målgruppen er som den svenske portal. Også denne portal prøver at nå ud til et ikke-akademisk publikum med features såsom omtaler af videnskabelige landvindinger, præsentationer, hurtige oplysninger osv.

Link
rask.ub.uu.se/about.cfm Om RASK
rask.ub.uu.se/index.cfm RASK's hovedside
www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=3463 Omtale af Society Today
www.esrcsocietytoday.ac.uk. Linket virker ikke, men den skulle være tilgængelig fra marts 2005. Hold dig eventuelt ajour med det endelig tidspunkt ved at email til societytoday@esrc.ac.uk

Ingen kommentarer: