søndag den 16. januar 2005

H-Bot: Spørg om historie - på (engelsk) hverdagssprog

Ask Jeeves er en af de mere kendte hverdagssprogsmaskiner. Paradoksalt nok at mens den nedtoner det hverdagssproglige, så er der andre søgemaskiner som forsøger at gøre Ask kunsten efter. En af dem er H-Bot. Den har valgt at holde sig til historiske spørgsmål. Og kun på engelsk. Lad mig straks afsløre at den er bedst til "when did (et eller andet) happen" og "who was…."
Så vi kan jo starte ud i det mere indlysende:

Af en eller anden grund kunne den ikke svare på simple spørgsmål som who shot john f kennedy? eller when was john f kennedy murdered? Derimod vil den gerne vedkende sig andre, lignende begivenheder:
[ when did che guevara die? ] eller [when was che Guevara killed ] . Nu skulle man jo så tro at den også kunne svare på spørgsmålet where did che Guevara die? Men her løb den så tør.
[ when was Olof Palme shot? ] Det blev han i 1986, men ingen eksakt dato.

Så prøver vi med nogle regeringsoverhoveder:
[ who was augusto pinochet? ] Pænt svar, selv om spørgsmålet står i datid og han stadig lever.
Lad være med at spørge om eksakte årstal som fx who governed kenya in 1970's? eller who was president of Kenya in 1970? H-Bot besvarer kun spørgsmål af typen who was president in Kenya. Så lover den en liste over præsidenter i Kenya. (Som der dog godt nok ikke er link til - men H-Bot er jo i beta). Det samme gælder med who was president of Indonesia in 1984?

Lidt tungere står det til med kendskabet til danske konger:
[ when was Christian 4 king of Denmark? ] Her er svaret at det var han i 1533! Hvilket må siges at være en højst overraskende oplysning. Almindeligvis antages det at være Frederik 1. som var konge der, mens Christian den 4. var konge 1588-1648. who was Margrethe 1st of Denmark? vil den heller ikke svare på. Selv hvis vi stryger 1-tallet. Og det nytter ikke med Who is queen of denmark.
Bedre står det ikke til med kendskabet til svensk historie:
[ who was Carl Gustav? ] Her bør svaret læses i sin helhed: Carl Gustav is a Swedish armaments firm, now owned by Bofors, and properly named Bofors Carl Gustav.

OK, men hvad så med markante historiske stednavne:
[ what is Dannevirke? ] Her er svaret: Dannevirke is a town in the North Island of New Zealand. Hvilket muligvis er rigtigt, men næppe det svar jeg forventede.

Til sidst en succesoplevelse:
[ who was poul nyrup Rasmussen? ] OK, godkendt
Om end den dog ikke kan svare på who is the leader of the Danish Liberal Party?

Nogle rigtige, nogle ubesvarede og nogle direkte forkerte. Ideen er interessant. Udførelsen underholdende, men ikke imponerende. Mon H-bot ville få mere end et 6-tal hvis den skulle til eksamen?

Link
chnm.gmu.edu/tools/h-bot/ H-Bot
www.researchbuzz.org/archives/002074.shtml Flere søgninger på H-Bot.

Ingen kommentarer: