fredag den 21. januar 2005

Flere synspunkter på Wikipedia

To artikler kunne nuancere synet på online leksikaet Wikipedia (tidligere omtalt her på bloggen).

I den tyske artiklen opridser Alfred Krüger forskellene mellem de eksakte videnskaber og de humanistiske. Han opridser de traditionelle fælles regler for leksika hvad angår fakta og troværdighed. Selv om der på de humanistiske felter ikke er fakta, så eksisterer der inden for disse videnskaber relevante teser og resultater. Og disse må omtales på en neutralt måde. Også de afvigende. Og med litteratur- og kildehenvisninger samt tydelig forfatterangivelse på artiklen.
Men dette er svært at overføre på Wikipedia. Artiklerne er altid ufærdige. Ikke desto mindre vurderer Krüger at Wikipedia-princippet om selvkontrol i det store og hele fungerer. Wikipedia har et vist ry for at være et troværdigt, også vurderet overfor de etablerede leksika.
Wikipedias hastige vækst skaber imidlertid problemer. Mængden af artikler gør det umuligt at efterprøve alle artikler for fejl. Endvidere tager Wikipedia tager mange niche-spørgsmål op. For disse gælder at der er meget få mennesker som ved noget om emnet, og spørgsmålet er så om der er nok til at luge fejl væk? Dette mener Krüger dog ikke at Wikipedia er ene om. Det samme gælder også for etablerede leksika: den absolutte sandhed oftest ikke er let at finde.
Det fik mig til at tænke på at forskellige leksika i Danmark også gennem tiderne har været anset for autoritative i samtiden, men læst med nutidens briller synes forældede. Og hvem kan garantere at fremtidens læsere ikke vil ryste på hovedet over artiklerne i Den Store Danske Encyklopædi?

En af repræsentanterne for de solide leksika, tidligere udgiver af Encyclopaedia Britannica, Robert McHenry, mener modsat Krüger at Wikipedia-konceptet er dømt til at mislykkes. Et af Wikipedias problemer er at anerkendte eksperter ikke vil skrive i Wikipedia. Bl.a. fordi alle og enhver kan rette: De arme artikelskrivere er hjælpeløse. Og dette hindrer i det lange løb seriøse og motiverede forfattere.
Han modsiges dog af en af Wikipedias grundlæggere Jimmy Wales: Der er et stigende antal akademikere, bibliotekarer og forskere som citerer Wikipedia, og dermed øges anseelsen. Men målgruppen er stadig den gennemsnitlige leksikonbenytter.

Den engelske artikel gør opmærksom på at der tilsyneladende er nogen som vil boykotte Wikipedia. Formålet skulle være at sikre kvalitet og præcision ved kun at læse anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Artiklen finder at dette at gå i den anden grøft. Forfatteren er ikke tilhænger af Wikipedia, men vil forsvare konceptet overfor akademisk totalitarisme.

Link
www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19213/1.html Den tyske artikel som også indeholder mange links til debatterende artikler om Wikipedia.
www.ibiblio.org/pomerantz/blog/index.php?p=59
erikhoy.blogspot.com/2004/12/wikipedia-nyt-omdiskuteret.html Artikel fra Internetsøgning om Wikipedia

Ingen kommentarer: