søndag den 12. december 2004

Statens arkiver på vej mod internettet
Den 1. december tog Statens Arkiver det første lille skridt på vej mod at blive offentligt tilgængelige på internettet. Men for nu at dulme læsernes forventninger: der er er lang vej igen!
I første omgang kan brugerne kun finde henvisninger til arkivskaberne. Endemålet er at der ikke kun skal være henvisninger. De skal også kunne bestille arkivalier til brug på arkivernes læsesale.
Databasen hedder Daisy. Ikke efter dronning Margrethe, men for Dansk Arkivalie Informationssystem. Og den skal omfatte Rigsarkivet, landsarkiverne (Sjælland, Fyn, Nørrejylland og Sønderjylland) og Erhvervsarkivet.
En af forudsætningerne har været at den fysiske arkivering er blevet ændret fra arkivpakker med mange forskellige former til ensartede arkivæsker med stregkoder. Arkiverne har altså måttet starte helt forfra med registreringen af materialerne. Da det er mennesker som foretager dette, må snusfornuften vel fortælle at der vil ske mange fejl. (De fleste biblioteker bakser vist stadig med fejl efter inddateringen af bogbestandene i 1990'erne med stregkoder. Hvorfor skulle arkiverne være bedre til det?).
Da Statens Arkiver har måttet udvikle systemet selv og helt fra bunden, vil der givetvis også være nogle indkørselsvanskeligheder. Og søgesystemet selv er heller ikke færdigudviklet endnu. I Daisy kan arkivbrugerne kikke ind i hvad der er i vente. Samlingerne fylder ca. 335.000 hyldemeter. En gigantiske registreringsopgave som først forventes afsluttet efter 2008. Og pt. kan brugerne af Daisy som sagt kun se hvem der har afleveret arkivalier, men ikke hvad de består af. (Selv om det oplyses at mellem 40 og 45% af arkivserierne på Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland skulle være registreret). Registreringen af disse samt af de øvrige landsarkiver og Erhvervsarkivet vil først være afsluttet efter 2008.
Søgning i arkiverne og muligheder for at bestille vil først kunne ske fra 2007. Derimod ser det ud til at man i første omgang har opgivet at skanne de mange arkivalierne. Dette ville ellers opfylde mange brugeres hede drømme om at kunne se det med det samme, fx i pdf-format.
Link
www.daisy.sa.dk Daisy (Kræver Macromedia Flash)
www.sa.dk Statens Arkivers hjemmeside

Ingen kommentarer: