torsdag den 3. juni 2004

Nyt topdomæne: .pro
Fra 1. juli 2004 vil man kunne støde på et nyt topdomæne: .pro. Det er et topdomæne for læger, advokater og andre uddannede i USA. Ifølge nedenstående artikel er dette det første egentlige topdomæne som klart skiller uddannede fra ikke-professionelle. Dvs. det er en slags "beskyttet titel". Topdomænet vil endvidere være tilgængeligt for lignende professioner over hele verden hvis de kan godtgøre at de lever op til betingelserne for at få det. Tiden vil vise om det også bliver noget for internetsøgere.
Foreløbig giver søgning i Google på
[site:pro]
kun en henvisning til de officielle betingelser for topdomænet.
www.emediawire.com/releases/2004/5/emw129742.htm

Ingen kommentarer: