onsdag den 5. november 2003

Uddannelser på internettet.
Uddannelsesmarkedet er stort i Danmark. Og det ændrer sig hurtigt. Groft sagt er det opdelt i de statsanerkendte uddannelser (officielle) og de ikke-anerkendte uddannelser (private og uofficielle uddannelser). Mens det første er nogenlunde til at orientere sig i, er det sidste temmelig uoverskueligt.
Et godt råd til lidt ældre som før i tiden var velbevandrede i uddannelsessystemet: Tag ikke din viden for givet! Det har sikkert ændret sig. Her er et prøvespørgsmål: Hvor lang tid tager det i dag at blive cykelsmed (eller cykelmekaniker som det hedder nu?). Svaret fås nederst.
Under alle omstændigheder: Der findes ikke nogen helt overordnet portal for samtlige uddannelser i Danmark. Man er nødt til at bruge flere!
Det officielle uddannelsessystem
kan ses i overskuelig form på Undervisningsministeriets hjemmeside (se nederst). Den indeholder også tilhørende stof. Et godt tip er at finde de overordnede portaler som findes for stort set alle typer uddannelser som fx Vidar for voksenundervisning, Efteruddannelse for AMU, CEU og CVU og Ivu-C for videregående uddannelser. Ministeriet udgiver hvert år ”Uddannelse på kryds og tværs”.
Andre generelle oversigter over officielle og uofficielle uddannelser er på Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Den er også god hvis man vil studere i udlandet. Den henviser til andre oversigt på fx Jubii og Yahoo!
Uddannelsesnævnet tager sig af detailhandel, kontor og handel, herunder elevansættelser og praktikophold i udlandet (for offentlige praktiksteder, se under publikationer, kontoruddannelsen, information).
Endelige har danmark.dk under samfundsnøglen, uddannelser en udmærket oversigt. Siden har også en ret god søgefunktion.
Det uofficielle uddannelsessystem.
Er som nævnt svært at få et samlet overblik over. Det går fra alt fra længerevarende skoleophold til korte kursus i stort set hvad som helst.
En metode er at bruge forskellige emnekataloger som kan finde danske sider. Det er fx Open Directory (Dmoz). Søg med ordet uddannelser for en oversigt over en halv snes hovedemner (EDB, sundhed, alternativ m. fl.). Yahoo har flere kategorier, se fx under Voksen- og efteruddannelse. Det samme gælder Jubii. Se fx under Diverse, øvrige uddannelser. Inddelt efter emner.
Der er også specialiserede hjemmesider som fx Alternativ Info’s oversigt over uddannelser inden for fx komplementærterapi, massage, clairvoyance, kinesiologi og andet.
Legater, uddannelsesstøtte o. lign.
De fleste studerende mangler penge! Desværre findes de fuldstændige fondsfortegnelser kun i bogform eller cdrom. Men der er dog også andre muligheder. Igen findes der på Københavns Kommunes Bibliotekers uddannelsesside under menuen Vejledning og støtte en oversigt. En tilsvarende oversigt kan ses på legater.sol.dk Danmark og udlandet for studerende. Her kan man også se hvordan man søger legater (ansøgninger mv.). Se under Gode råd og Eks. på ansøgning.
Ny er Legatnet. Den er meget lille, indeholder 200 legater, men vil muligvis vokse. Kræver registrering med bl.a. cpr-nummer. Siden er dog ret officiel, så måske er der ikke problemer? Er man registreret bruger, er det muligt at søge på legatnavn, formål, gennemført/igangværende og fremtidig uddannelse.
Og så lige svaret på det med cykedsmeden: Det tager 3 år og 6-9 måneder.
Links:
www.uvm.dk/sitemap Undervisningsministeriets grafiske oversigt over uddannelsessystemet i Danmark.
ub.uvm.dk/2003/kryds Undervisningsministeriets årlige oversigt
www.vidar.dk Voksenundervisning
www.efteruddannelse.dk AMU, CEU og CVU
www.ivuc.dk God til erhvervsvejledning på videregående uddannelser
bibliotek.kk.dk/uddannelse/job/index_html Københavns Kommunes Bibliotekers uddannelsesoversigt.
www.uddannelsesnaevnet.dk Uddannelsesnævnet.
dmoz.org/World/Dansk Open Directory, Dmoz emnekatalog
dk.dir.yahoo.com/Uddannelse Yahoo’s danske udgave, emnekatalog
soeg.jubii.dk/guide/studie Jubii emnekatalog
www.alternativinfo.dk/public/b_index/uddan.htm Alternativ Info
legater.sol.dk Sols legater
www.legatnet.dk Legatnet (Obs: kræver registrering, bl.a. cpr-nummer)

Ingen kommentarer: