torsdag den 30. oktober 2003

Hvor megen information produceres?
Dette vel nærmest ubesvarlige spørgsmål har to seniorforskere ved Berkeley Universitet i Californien sat sig for at undersøge. De ville finde ud af hvor megen information som blev opbevaret på tryk, film, magnetisk (mest harddiske) og optisk, samt om hvor megen af denne information som nu også blev set eller hørt pr. telefon, radio og tv samt internet.
Rapporten er et digert værk på 207 sider, men der findes dog også en kortere version med konklusionerne. De kan findes på nedenstående internetadresse. Flere har før dem forsøgt at måle mængden af sådan information – ingen af dem vil naturligvis kunne kontrolleres. Det vil tage årsværk at sætte nogen til at optælle mængden manuelt.
Tallene er naturligvis helt ufatteligt store, næsten som at forstå universets udstrækning. Så her gengives de blot til de læsere som formodes at kunne prøve at forstå dem:
I 2002 blev der produceret ca. 5 exabytes (se målestokke nederst) ny information, hvilket svarer til ½ million biblioteker af størrelse som Library of Congress. 92 % blev opbevaret på harddiske.
USA står som i så mange andre forhold for den største produktion af denne type information: omkring 40 % af hele verdens produktion af ny information. Ikke for ingenting kaldes mammutstaten for verdens eneste supermagt!
Telefonen (hovedsagelig person til person) er langt det mest benyttede medie med 98%.
I USA er internettet dog ikke den største informationskilde. Det er derimod TV efterfulgt af radioen. Faktisk bruger kun 53% af USA's befolkning internettet og bruger 25 timer om måneden på det. Disse tal varierer i den vestlige verden, men sammenlignes med andre målinger, skulle dette også kunne overføres nogenlunde til danske forhold.
Over for denne elektroniske information holder papirinformationer stadig stand. Det stiger stadig, men nu mere i form af dokumenter og emails som bliver udprintet på arbejde eller derhjemme. Det er altså blevet mere og mere afhængig af elektronikken.
På den synlige del af internettet er der omkring 170 terabytes information (svarende til 17 Library of Congress). Hertil kommer så de databaser som man har udgang til via internettet.
Alt i alt er mængden af ny information som opbevares på de nævnte måder blevet fordoblet på tre år.
Til orientering:
1 terabyte er 1.000.000.000.000 bytes. En almindelig roman fylder ca. 500.000 bytes.
1 petabyte er 1.000 terabytes
1 exabyte er 1.000 petabytes (1.000.000.000.000.000.000 bytes)
Til at producere 1 terabyte papir kræves der 50.000 træer, og Library of Congress’ trykte samling fylder ca. 10 terabytes.
Link:
www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/

Ingen kommentarer: