fredag den 24. oktober 2003

Internetsøgning – kend dig selv…
Internetsøgning har indtil nu beskæftiget sig med de færdigheder som er nødvendige for at kunne hitte rundt på internettet. Men også andre (psykologiske) faktorer spiller ind - det er ikke nok at være fortrolig med håndværket.
En undersøgelse fra Åbo Universitet i Finland har således fundet ud af at studerendes personlighed spiller ind på deres måde at finde relevant information på internettet, deres evne til at analysere det og vurdere dets kvalitet. Rapporten er for omfattende til blive refereret i sin helhed. Interesserede kan læse det hele på nedenstående internetadresse. Her følger nogle personlige egenskaber som internetsøgere bør være opmærksom på - både hos sig selv og andre. De kan både støtte og hæmme informationssøgningen, helt uafhængig af hvor god man ellers er til ”håndværket”. Disse egenskaber betyder mest i starten. Efter nogle år som informationssøger spiller de stadig en rolle, men dog i mindre grad.
En faktor er hvor følsom vi er over for negative følelser. De fleste har vist følt at deres liv er for kort til at søge på internettet. Men stresser denne følelse så meget at vi helt opgiver, har vi et problem, for så opgiver vi for hurtigt. En anden negativ følelse kan udspringe af informationer som modsiger vores forventninger. Så føler vi måske at vi ”mister kontrollen”. Her gælder det om at være åben nok til at erkende at vi måske har et forkert udgangspunkt, eller i hvert fald må justere vores holdning. En måde at kompensere på det kan være at blive bedre rent teknisk til at søge.
En anden faktor er om man er en udfarende personlighed. Det vil man måske opleve som noget positivt. Men at være udfarende er ikke det samme som at være systematisk. Og ydermere: bruger man fx kolleger og venner meget til at spørge til råds, kan det medføre at man ikke selv går i dybden. Den sociale aktivitet bliver så at sige vigtigere end at gå i dybden med det som man finder. Og man stoler for meget på sine kilder.
En tredje faktor er evnen til at nytænke. Det viser sig som intellektuel nysgerrighed, altså en leg med ideer. Søger vi på denne måde, vil man ofte ”ved et tilfælde” falde over nyttig information. Hvis vi aldrig ”ved et tilfælde” gør det, bør vi alvorligt overveje om vi ikke er blevet for konservativ. Om vi ikke hænger for meget fast i det kendte i stedet for at samle alskens information.
En fjerde faktor er om man er en tålmodig sjæl. Utålmodige personer mener tit at vi ikke har tid til at søge information, analysere denne og undersøge om det vi finder er relevant. Så er der kun en vej: at give sig tid til det.
En femte faktor er evnen til at være kritisk over for egne holdninger. Hvis vi ikke er det, vil vi ofte have en tendens til at være opmærksom på dokumenter som bekræfter ens holdninger, mens vi ”overser” dokumenter som afkræfter dem. Det stiller krav om selvkontrol, om at gå bevidst efter et bestemt mål og have vilje til at arbejde for sagen. Evnen til at analysere det fundne. Altså ikke bare vælge den lettest tilgængelige information.
Der ligger en del snusfornuft i disse betragtninger: både for at være mere kritisk over for egen måde at ”opføre sig” på ved søgning. Men så sandelig også når vi skal forstå hvad der sker inden i hovederne på de biblioteksbrugere, som vi møder i det daglige, eller de kursister som kommer på internetintroduktioner – eller….
Rapportens internetadresse:
informationr.net/ir/9-1/paper165.html

Ingen kommentarer: