onsdag den 9. juli 2003

Simple afgrænsninger med søgesprog.
Sidste uge skrev Internetsøgning om at internetsøgere ikke anvender de avancerede søgemuligheder godt nok. Og når de gjorde, ja så ofte forkert! Måske manglede du så nogle tips til hvad man så gør? Her er et par flere tommelfingerregler som alle gælder når du bruger Alltheweb, Altavista, Google og Teoma.
Regel 1. Vær opfindsom, hvis du finder for meget med et ord. Mellemrum betyder at søgemaskinerne sætter kombinatorisk ”og” mellem ordene, brug gåseøjne ”” for at undgå det. Følg fx ideen i følgende søgning i Google:
jazz festival (Søgemaskinen søger på jazz og festival, hvilket giver over 1 million fund. Prøv gåseøjne):
”jazz festival” (Fundene reduceres til ½ million. Stadig for mange. Skriv hvor jazzfestivalen er):
”jazz festival” copenhagen (Nu under 10.000. Stadig mange stadigværk. Prøv med årstallet:
”jazz festival” copenhagen 2003 (Resultat: 4.000. Udeluk nu kommercielle sider):
”jazz festival” copenhagen 2003 -.com (Du er nået ned på 1.800 sider. Prøv med fx program):
”jazz festival” copenhagen 2003 -.com program (Resultatet er 352. Afklik eventuelt danske resultater: Voila: 180 resultater. Eller prøv at afgrænse til danske sider med .dk):
”jazz festival” copenhagen 2003 -.com .dk (Giver lidt over 200 resultater)
Med ganske få midler har du nu fået reduceret søgeresultatet fra et ubrugeligt stort antal til et overkommeligt antal resultater. Du kan endog få reduceret til for lidt ved at tilføje fx krystalgade. Ud over at man kun får 1 resultat, nærmer du dig også Googles grænse for hvor mange ord der kan være i en søgestreng. Prøv så eventuelt Alltheweb som accepterer mange flere ord.
Regel 2. Lav om på rækkefølgen af ordene i søgestrengen. Fx: Kig på den sidste søgestreng: Afspejler rækkefølgen af ordene din egen prioritering? Søgestrengen program copenhagen ”jazz festival” 2003 -.com giver en anden rækkefølge hvor ordet program prioriteres højere. Hvis du vil prioritere copenhagen højst, skal det stå først.
Regel 3. Brug flere søgemaskiner. Du kan fx først finde den rigtige søgestreng i Google. Kopier dernæst søgestrengen over i søgefelterne på andre søgemaskiner og gentag søgningen i disse. Som du opdage, giver det forskellige resultater. Hvilke der er de bedste, afhænger af hvad søgemaskinernes databaser nu tilfældigvis har indekseret. Ofte vil du opdage at både Alltheweb og Altavista har flere danske sider med end Google, mens Teoma ikke er så god til at finde danske sider.
Til slut: Husk at du kun behøver at bruge ”og”-kommandoen ved stopord, altså småord som søgemaskinen undlader at søge på (the, an, a, der, die, le, la osv, samt lave tal).
Se endvidere Internetsøgnings indslag om søgesprog (8.12.2002 og 2. januar 2003), samt eventuelt det lidt sværere med feltsøgning (4.11.2002).

Ingen kommentarer: