torsdag den 3. juli 2003

Internetsøgeres adfærd.
Tre forskere i USA offentliggjorde en undersøgelse af 18.113 internetsøgeres adfærd ved 51.473 søgninger i søgemaskinen Excite.
Undersøgelsen er fra år 2000 og Excite eksisterer ikke mere. Men den afspejler meget godt de problemer som mange internetsøgere ubevidst støder på når de bruger søgemaskiner.
Nedenfor er nogle groft forenklede tommelfingerregler som kan udledes af undersøgelsen. De kan dels være til gavn for undervisere så de kan være mere opmærksom på hvor nybegyndere ofte går galt i byen. Dels være til gavn for nybegyndere så de er mere opmærksomme på hvorfor de ikke finder det de søger.
Tommelfingerregel 1. Antallet af opfølgende søgninger falder til det halve ved hver ny søgning. Dvs. at hvis 100 personer søgte på 1 ord, fortsatte kun 50 med 2 ord, 25 med 3 ord osv. Dette er meget dårlig søgestrategi. Det er at give op for hurtigt. Erfaring viser at der kommer alt for meget med søgning på kun 1 ord, og at bare 2 eller 3 flere ord kunne få et mere præcist resultat.
Tommelfingerregel 2. Hovedparten af søgerne bruger samme antal søgeord ved efterfølgende søgninger, men udskifter så bare et ord. Dette kan være fornuftigt nok, idet et forkert søgeord kan blokere for ellers gode resultater.
Tommelfingerregel 3. Når søgerne ændrer i antallet af søgeord (både i op- og nedadgående retning) gælder det samme som i tommelfingerregel 1: hvis 100 søgere bruger x antal søgeord, vil halvdelen af dem fortsætte med en efterfølgende søgning hvor de bruger x +/-1 antal søgeord. Dette kan være en fornuftig adfærd. Kun et meget lille antal bruger altså denne mulighed for at ”zoome” ind eller ud på et ønsket resultat. Et godt råd her er at bruge fantasien til at finde synonymer, bøje søgeordene, hele tiden finde på alternativer.
Tommelfingerregel 4. Kun halvdelen af internetsøgerne bladrer videre til næste side i søgningen (som regel viser søgemaskinerne 10 fund på hver side). Hvis 100 kiggede de første 10 resultater igennem, ville altså kun ca. 50 kigge de første 20 igennem, 25 de første 30 osv. Også dette er at give for hurtigt op. Ofte kan der selv i søgemaskiner som sorterer med de bedste fund øverst være nyttige fund i top 40.
Tommelfingerregel 5. Kun ca. ¼ af søgerne bruger søgesprog, dvs. AND/+, NOT/-, OR og ””. De oftest benyttede er Og (AND/+) med 20 %. Men hvad værre er: 1/3 af dem brugte dem forkert! Dette betyder at de må have fået et dårligere resultat end hvis de havde ladet være. Søgemaskinerne sætter nemlig som oftest automatisk AND/+ mellem ord, så det er bedst at lade være med at bruge OG. Hvis man bruger OG forkert, kan det imidlertid betyde et dårligere resultat. Fx kan søgestrengen voodoo and haiti i virkeligheden være en kombineret søgning på de tre ord voodoo, and og haiti. (Intentionen var en kombineret søgning på de to ord voodoo og haiti). Fordi søgemaskinen ikke bruger and som kommando, men fx +. Frasesøgning med ”” bruges af kun 6%, til gengæld bruges denne næsten altid korrekt. Se også denne weblogs indslag om søgesprog.
Undersøgelsen rummer også opgørelser over hvilke ord der søges meget på. Den bekræfter i øvrigt webloggens opgørelser over dette fra 9. maj 2003. Men her må interesserede selv kigge (se linket øverst).
Specielt søgesprog (boolske operatorer og frasesøgning) volder nybegyndere problemer. Men vigtig at forstå fordi det er en af de mest effektive metoder til at begrænse antallet af fund. Hvis man er usikker, kan det ofte betale sig at klikke ind på søgemaskinernes avancerede søgebilleder. Selv om også dette kan være svært da formuleringer her ofte er helt uforståelige.
Korte råd ud fra disse iagttagelser er:
- Prøv at fylde flere ord på søgestrengen når der kommer for mange fund.
- Kend søgemaskinens søgesprog. Forkert anvendelse er værre end ingen anvendelse af søgesprog.
- Udskift nogle af ordene
- Kig i hvert fald de første 30-40 fund igennem

Ingen kommentarer: