tirsdag den 3. juni 2003

Google-specialiteter
Dette indslag er en opdatering af alle tidligere gennemgange på webloggen om Google. Der er sket ændringer i de sidste år. Derfor.
Søgesprog.
Og, ikke og eller: +, -, OR.
Når man skriver flere ord i søgefeltet sætter Google som bekendt ”og” mellem ordene. Mindre kendt er måske at rækkefølgen af ordene er vigtig: skriv de vigtigste søgeord først! ”Og”-kommandoen (som angives med +) er kun nødvendig foran søgeord som er stopord, dvs. småord (1-3 bogstavsord som er meget almindelige på engelsk, tysk, fransk og kinesisk).
Det er ligegyldigt om man skriver med store eller små bogstaver, undtagen i et tilfælde: ”Eller”-kommandoen skal med stort: OR.
Ordtrunkering og frasesøgning: * og ””.
Google kan ikke trunkere. Dvs. dette med at anbringe et * eller et ? efter et ord (fx uderigsmin*), som så søger på alle endelser (i eksemplet udenrigsminister, udenrigsministeriet, udenrigsministersekretær, osv.) . Google bruger * (asterisk), men ikke som et traditionelt trunkeringstegn (wild card). Google bruger det som en ord-maskering. En * (med mellemrum for og bag) kan man bruge som en erstatning for et ord man er usikker på. To * for to ord, osv. Denne form ordmaskering er mere primitiv end en ”rigtig” trunkering. Men den kan dog være anvendelig i følgende to tilfælde:
1. Google søger på maksimum 10 ord. Hvis du fx søger på et langt citat der overstiger 10 ord, kan du erstatte nogle af ordene med **.
2. Hvis du er usikker på et eller flere ord i et citat, en sangtekst el.lign. Når man søger efter sangtekster, er det normalt en dårlig ide at søge efter sangtitlen. Så får man nemlig tit bare nogle oversigter, men ikke sangteksten. Derfor kan det godt betale sig at søge på strofer i selve teksten. Det samme gælder for citater.
Feltsøgninger, kommandosøgninger.
Følgende feltsøgninger er mulig i Google:
Dato. Er datoen for opdatering af internetsiden. Den fortæller altså ikke noget om hvor nyt selve indholdet er. Kun i det avancerede søgebillede.
Link Denne funktion eftersporer hvilke sider som linker til en bestemt side. Den findes i det avancerede søgebillede. I det enkle søgebillede kan man søge med kommandoen link:, altså fx link: erikhoy.blogspot.com.
Related (lignende) søger internetsider som Google mener ligner den fundne post. Desværre er det ikke lykkedes mig at finde ud af hvilke kriterier Google her bruger, og det er efter min opfattelse en lidt spøjs søgefunktion som ikkes er særlig brugbar. I den enkle søgning bruger man kommandoen: related: Funktionen optræder også til sidst i hvert fund.
Site kan bruges til 2 ting: Den ene er at søge inden for et bestemt netsted. Den anden at afgrænse til domæner (.edu, .dk, .com o. lign.)
Sprog. Den avancerede søgning kan indstilles til 25 sprog.
Topdomæner. Hvert land har sit eget landedomænenavne, fx .dk for Danmark, .se for Sverige, .de for Tyskland osv.. Topdomænet .com er virksomheder som tjener penge, .edu er højere læreanstalter i USA, .gov er føderale- og statslige regeringer, .org er partier, nonprofitable foreninger og virksomheder. Topdomæner som ikke er landekoder kan du med fordel udnytte til at frasortere uvedkommende hits. Desværre dur de mest for sider fra USA. I den enkle søgning er kommandoen site: Fx site:edu. I den avancerede søgning at skrive edu i feltet domæner.
Titler er teksten øverst oppe i den blå linje på skærmen. Søger kun i titler, hvor webmasteren har valgt at kalde sin side det samme som dit søgeord. Et stærkt indicium på at her er noget meget relevant. I den enkel søgning er kommandoen allintitle:. I den avancerede søgning afklikkes ”i sidens titel” ud for Fremkomster.
Andre faciliteter
Cached
Viser siden som den så ud da Google’s robot hentede siden ned I databasen. Dette kan være nyttigt i de tilfælde hvor internetsiden i mellemtiden er blevet ændret, eller i værste fald helt fjernet. Med cache-funktionen kan finder man den ”originale” udgave. I den enkle søgning kan man søge efter alle cache-udgaver af en bestemt side med kommandoen cache:, altså fx: cache:erikhoy.blogspot.com. Funktionen ligger derudover også i hvert fund (næstnederst).
En sidegevinst er at ens søgeord bliver highlighted. Hvem kender ikke det at man gerne vil undersøge et hit, klikker på det og når siden toner frem tænker: Hvorfor f… kommer den frem”? Googles Cached-funktion gør det imidlertid nemmere. Klikker man på denne funktion (som ligger i nederste linje af hvert hit), får man en lille boks frem øverst oppe hvor der står med hvilke farver ens søgeord er highlighted. Prøv fx at søge på ”peace conference” hague 1899. Tryk på cached ved en given post. Så kommer dokumentet frem med en lille boks for oven hvor Google oplyser at frasen peace conference er overstreget med gult, hague med blåt og 1899 med grønt. Tilbage er så blot at rulle dokumentet hurtigt igennem og lægge mærke til hvor disse farver optræder.
Henvisninger til Open Directory
En af Googles store svagheder er hvis den ikke viser nogle brugbare hits på de første to-tre sider. Her har Google imidlertid givet en mulighed for at finde tilsvarede kategorier i emnekataloget Open Directory. Ovenikøbet hele to steder. Findes der en særlig kategori for ens søgeord angives den øverst oppe over alle fundene. Prøv fx voodoo; her henviser den til en kategori i Open Directory: Kategori: Society > Religion and Spirituality > African > Diasporic > Vodou, Vodun, Voodoo. Kan Google ikke finde en overordnet kategori I Open Directory, henviser den i stedet enkelte hits i Open Directory. Prøv fx med "peace conference" hague 1899. Her er ingen generelle kategorier øverst, men til gengæld angiver Google ved de enkelte hits flg.: Kategori: Society > History > By Time Period > Nineteenth Century > Wars and Conflicts.
Bemærk at det er muligt at krydskombinere alle disse muligheder.

Ingen kommentarer: