onsdag den 28. maj 2003

Link-søgning i søgemaskiner.
Linksøgning går ud på at finde ud af hvilke sider som linker til en bestemt side. Det kan være nyttigt i to tilfælde: En internetsideproducent kan være interesseret i at se hvor mange steder som omtaler vedkommendes side, en internetsøger kan for at kvalitetskontrollere en side kigge på hvilken type internetsider som anbefaler den fundne side.
En stikprøve skulle vise hvilken søgemaskine som skaffede flest oplysninger. Fem tilfældige adresser blev udvalgt: www.bibliotek.kk.dk, erikhoy.blogspot.com, www.islam.dk, www.libdex.com og www.daypop.com. I Altavista og Google foregår link-søgning ved at skrive: link:[adresse] i søgelinjen. Altså fx: link:erikhoy.blogspot.com. I Alltheweb kan man undlade link: og bare skrive internetadressen. I Alltheweb kan man i øvrigt både få en oversigt over hvilke sider som linker til og hvilke sider som indeholder ordene (i internetadressen). Dette sidste er en god facilitet, idet ikke alle angiver en internetadresse som et link. Bagsiden ved det er dog at der er utrolig megen støj i form af gentagelser.
Stikprøverne var ret entydige.
Der var overraskende stor forskel på hvor gode søgemaskinerne er til at spore links. Ikke uventet er tre bedste er Alltheweb, Altavista og Google. Mere overraskende er det måske at Altavista overgår de andre to, både i mængde og præcision!
De tre fandt aldeles ikke det samme antal link. Generelt fandt Altavista flest. Og et nærmere eftersyn viste at der var mange gengangere både på Alltheweb og på Google, og også en del på Altavista. Hverken Google eller Alltheweb havde fundet særlig mange links som ikke var med på Altavista. Alltheweb må dog siges at være bedre end Google, idet den også søger på internetadressen selv om den ikke er angivet som et link.
Konklusionen af denne lille stikprøve viser altså at Altavista er at foretrække ved linksøgning. Den gamle, frønnede kæmpe kan altså stadig væk lidt! I anden række kan man så prøve Google og Alltheweb – for fuldkommenhedens skyld.
Lidt tankevækkende er det at Google ikke er den bedste. Dels er den jo den største, dels bygger Googles sortering i særlig høj grad netop på page rank-princippet, dvs. på princippet om hvor mange som linker til en bestemt side. Men hvis Google ikke er i stand til at lokalisere disse links, hvad så….?

Ingen kommentarer: