onsdag den 2. april 2003

Danmark som forskerland – internationalt.
ISI Essential Science Indicators analyserer løbende 8.500 tidsskrifter verden over. Bl.a. ser de på hvilke landes artikler der citeres mest. På den seneste opgørelse – som dækker perioden 1992-2002 – er Danmark på en 16. plads. Sverige ligger på en 11. plads.
At USA er altdominerende, viser sig ved den helt overlegne 1. plads på over 30 mio. citater. Det er mere end de næste 9 pladser (England, Tyskland, Japan, Frankrig, Canada, Italien, Holland, Schweiz og Australien). Tilsammen!
Kigger man nærmere på tallene vil man kunne se at det især er danske artikler om landbrug, rumforskning (!), ingeniørteknik, kemi, økologi og beslægtede emner der citeres mere end forventet. Lidt overraskende citeres danske socialvidenskabelige artikler langt under forventet, mens det måske ikke er så overraskende at artikler om økonomi, immunologi heller ikke citeres så ofte som forventet.
Men tabellerne afslører dog også en svaghed: Der udgives meget få ”papers” i Danmark. Så det er altså kun fordi disse i gennemsnit citeres desto flere gange at Danmark ligger så højt i den tabel. Kigger man på tabellen over hvor mange citater der er pr. ”paper”, så ligger Danmark på en 12. plads.

Ingen kommentarer: